Personer som lever i utsatthet, till exempel människor som lever med hiv, riskerar att drabbas extra hårt av extremväder. På bild: En översvämning i Indonesien. Liknande extremväder har drabbat flera länder i Sydostasien. Foto: International Rivers. Källa: Flickr.

Nyhet

Extremväder ökar utsattheten för personer med hiv i Sydostasien

Sydostasien har nyligen drabbats av flera översvämningar och andra väderrelaterade katastrofer. Personer som redan lever i utsatthet drabbas ofta värst av konsekvenserna av extremväder. Till exempel kan personer som lever med hiv förlora förvaringsmöjligheterna för sina läkemedel – eller helt sakna mediciner 

Redan den första veckan av mars hade över 30 olika typer av väderrelaterade katastrofer drabbat länderna Indonesien, Filippinerna och Thailand i Sydostasien. Klimatförändringarna påverkar extremväder i både intensitet och frekvens. Vädret leder till sociala bieffekter när många blir internflyktingar, strukturer för trygghet försvinner i översvämningar och etablerade system går förlorade. Röda Korset berättar hur de arbetar systematiskt i Filippinerna efter att en tropisk storm, uppskattats ha påverkat över 2 miljoner personer, nyligen drabbat landet.

– Tyfoner, tropiska stormar, översvämningar och jordbävningar slår hårt mot de människor som bor i drabbade områden. Men genom att arbeta med förebyggande åtgärder och beredskap kan många liv räddas, skriver Röda Korset på deras hemsida.

I mars uppskattas nästan 40 000 personer i Filippinerna, Indonesien, Thailand och Vietnam ha berörts av översvämningar, jordskred, jordbävning, starka vindar, tornados eller vulkanutbrott. Av de berörda är 2 100 personer fördrivna från deras hem och 7 000 hus är förstörda. Trenden fortsatte i april när 18 200 personer i Filippinerna och Indonesien uppskattades ha fördrivits från sina hem på grund av översvämningar, starka vindar och en jordbävning.

En del av problemet med väderrelaterade katastrofer är att de som drabbas hårdast ofta är de mest marginaliserade. En av organisationerna som stöttar människor under humanitära kriser i regionen är FN:s befolkningsfond UNFPA, som bland annat bidrar med nödpaket för personer i utsatta områden som lever med hiv. Paketen innehåller grundläggande toalettartiklar, kläder och en låda för att förvara antiretrovirala läkemedel (ARV) på ett säkert sätt. Det är essentiellt att upprätthålla sin ARV-behandling när man har påbörjat den. Uppskattningsvis 540 000 personer lever med HIV i Indonesien, enligt UNAIDS.

– En mottagare sa till mig att hon var tacksam över att få paketet. När hennes hus låg under vatten i en månad förstördes de flesta av hennes kläder. Paketet försåg hennes behov, förklarade Ika Rizka, provinsiell samordnare inom initiativet Ikatan Perempuan Positif (IPPI), i ett pressmeddelande för UNFPA.

Ika Rizka berättar även om hur stigmatiseringen av hiv påverkar både hur personer med hiv reagerar i kriser och hur personer i deras omkrets uppfattar sjukdomen. IPI, som levererar nöd-paketen i samråd med UNFPA, erbjöd till en början paketen för hiv-positiva personer framför deras familj och vänner som kanske inte var medvetna om att personen var hiv-positiv. Det ledde till att många personer valde att avvisa hjälpen från IPI och att familjemedlemmar och vänner blev arga, ovetande om dess innehåll, över att inte själva få erbjudande om nödpaketen. IPI tog lärdom av erfarenheterna och har sedan dess ändrat sina leveransmetoder.  

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: