Putin accepterar inte grunderna i den europeiska säkerhets­ordningen. Det skriver Pål Jonson och Hans Wallmark (M) i en debattartikel på SvD.

Aktuell debatt

Vecka 1: ”Allvarligaste säkerhetspolitiska läget i Europa på årtionden”

Förra veckans debatt präglades av oron för säkerhetsläget i Europa och hotet från Ryssland. Frågan om svenskt bistånd ska kunna dras in för länder som vägrar ta emot sina medborgare som vistas illegalt i Sverige har också diskuterats.

Under den gångna veckan har bland annat Ryssland och det säkerhetspolitiska läget i Europa diskuterats – ett läge som är utöver det vanliga och som Europa inte sett på årtionden. Ryssland har börjat med en skarpare och hårdare retorik och står nu med 100 000 soldater vid gränsen till Ukraina redo för att öka det militära våldet. Putin vill förhindra att Sverige, Finland och Ukraina ansluter sig till Nato, eftersom den europeiska säkerhetsordningen inte accepteras av Putin, skriver Pål Jonson, försvarspolitisk talesperson (M) och Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson (M), i Dagens Nyheter. De skriver att läget som råder lätt kan eskalera, och att ett angreppskrig i Ukraina både avsiktligt och oavsiktligt skulle kunna sprida sig. 

Fortsatt har diskussioner om klimatet varit uppe på tapeten på svenska debattsidor. På Svenska Dagbladet skriver sex forskare om kopplingen mellan luftföroreningar från fossila bränslen och sänkt bensinskatt, hälsoproblem och dödsfall. I Dagens Nyheter skriver produktutvecklingschefen Gustaf Rosell att forskning tyder på att utsläppen inte minskar i tillräckligt hög takt för att vi ska kunna nå de satta klimatmålen. En för positiv bild redan nu över Sveriges klimatinsatser menar han kan leda till att folk inte gör nödvändiga förändringar i sin livsstil för att målen faktiskt ska kunna nås. 

I mellandagarna rapporterade Ekot om Socialdemokraternas nya förslag där man vill kunna dra in bistånd för de länder som vägrar ta emot sina medborgare som vistas illegalt i Sverige. 

Förslaget har mötts av kritik från flera håll, och man menar att det kan komma att få förödande konsekvenser för de som behöver biståndet som mest. Bland annat bryter förslaget mot OECD-DAC:s regler som förbjuder givare från att använda bistånd som ett sätt att tvinga människor att återvända efter att de har nekats asyl. Det skriver sju svenska biståndschefer i en debattartikel i Omvärlden.

Bistånd ska utgå från lokala behov och lokalt ägarskap, inte från biståndsgivares nationella politiska agendor, skriver de.

Sveriges biståndspengar

“Matilda Ernkrans, är detta utspel regeringens nya biståndspolitik?”

Anna Stenvinkel, Anna Tibblin, Erik Lysén, Karin Lexén, Lena Ingelstam, Petra Tötterman Andorff och Mariann Eriksson, OmVärlden.

Klimat

Sänkt bensinskatt leder till fler sjuka

Shervin Shahnavaz, Magnuz Engardt, Ester Gubi, Kevin Noone, Petter Ljungman och Bertil Forsberg, Svenska Dagbladet.

Överdriven klimatoptimism kommer inte att rädda oss

Gustaf Rosell, Dagens Nyheter. 

Säkerhetsläget i Europa

Regeringen passiv inför det ryska hotet

Pål Jonson och Hans Wallmark, Svenska Dagbladet.

Stärk Sveriges beredskap när Putin hotar Europa

Lars Wedin och Odd Wern, Dagens Nyheter.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: