Sverige kommer att fokusera mycket på jämställdhetsfrågor under året som ordförande för OSSE. Foto: Kaihsu Tai

Intervju

Vad kommer Sverige bidra med som ordförande i OSSE?

Under 2021 kommer Sverige att vara ordförande för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Utvecklingsmagasinet har intervjuat Tove Wennergren, kommunikationsansvarig för Sveriges OSSE-sekretariat för ordförandeskapet 2021 om vilka perspektiv Sverige kan bidra med.

I januari 2021 tar Sverige över ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i 12 månader. Sveriges utrikesminister kommer då att vara ordförande för organisationen. OSSE samlar 57 olika stater i Europa, Centralasien och Nordamerika med uppdraget att stärka förtroende och samarbete mellan de deltagande staterna, samt förebygga och lösa konflikter.  Begreppet “från Vancouver till Vladivostok” brukar användas för att beskriva det stora geografiska området som länderna täcker.

Det är viktigt att så många länder, med en så stor geografisk spridning har kunnat komma överens om ett antal långtgående principer och åtaganden, säger Tove Wennergren, kommunikationsansvarig för Sveriges OSSE-sekretariat för ordförandeskapet 2021.

Men det finns också viss polarisering i organisationen. Det är en utmaning eftersom beslut inom OSSE måste godkännas av alla – vilket innebär att enskilda länder kan blockera viktiga beslut.

Det blir en utmaning för Sverige att hitta konstruktiva vägar framåt så att alla stater ställer sig bakom beslut och respekterar de grundläggande principerna som organisationen har kommit överens om, berättar Wennergren.

Wennergren förklarar att det finns en stor styrka i att staterna lyckas ta beslut i enighet. Det som ger OSSE viktiga verktyg för att leverera resultat till människorna i regionen är att staterna har kommit överens om ett antal principer och åtaganden som går att hänvisa till när det uppstår en kris. Mänskliga rättigheter och demokrati är exempelvis två väldigt starka komponenter som ska genomsyra organisationens arbete. Att försvara och upprätthålla detta är en stor prioritet för Sverige som OSSE:s ordförande.

OSSE består av 57 stater som alla behöver enas när organisationen ska fatta beslut. Foto: Immanuel Giel, Wikimedia.
En stark röst för kvinnors deltagande

Sverige kommer också att försvara kvinnors och flickors rättigheter och lyfta fram kvinnor som aktörer för fredsskapande. OSSE arbetar med säkerhet genom tre dimensioner – den politisk-militära dimensionen, den ekonomiska och miljörelaterade dimensionen och den mänskliga dimensionen, som bland annat handlar om mänskliga rättigheter. Inom alla dessa områden kommer Sverige att se till att jämställdhetsperspektivet finns med.

Jämställdhetsperspektivet kommer att genomsyra allt vi gör under vårt ordförandeskap. Vi ska verka för att det finns ett jämställdhetsperspektiv med i alla verksamhetsområden,  exempelvis under möten, inom rekrytering och ute i fältuppdrag. Utrikesministern kommer också att utse en särskild representant för genusfrågor, säger Wennergren.

Flera pågående konflikter 

Just nu finns det stora säkerhetspolitiska utmaningar i Europa. Det pågår både politiska kriser och konflikter som innebär risker för regionens säkerhet. Wennergren pekar ut några av konflikterna som OSSE kommer att fokusera på under 2021. Bland annat den politiska krisen i Belarus som började i augusti, men också en olöst konflikt i området Nagorno-Karabach, som ligger vid gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan, som har blossat upp igen i september. Konflikten i Ukraina har också varit högt på OSSE:s agenda sedan 2014.

Ett stort fokus för oss kommer vara att jobba med att verka för fredliga och hållbara lösningar av konflikterna i regionen, säger Wennergren.

Det finns olika typer av format och mekanismer inom OSSE som kan användas när det uppstår en politisk kris. Wennergren ger ett exempel på vilka verktyg OSSE kan ta fram ur sin verktygslåda för att hantera en kris, till exempel den i Belarus.

Sverige som inkommande ordförande har erbjudit att facilitera en dialog mellan parterna i Belarus. Nu har OSSE också aktiverat något som kallas för Moskva-mekanismen för att kunna undersöka och rapportera om situationen i landet, berättar Wennergren.

Moskva-mekanismen ger staterna inom OSSE möjlighet att ge uppdrag åt oberoende experter att rapportera om situationen i krisdrabbade länder. OSSE kan sedan fatta beslut om åtgärder baserat på experternas rapport. 

Den 14 januari 2021 kommer utrikesminister Ann Linde att presentera Sveriges officiella ordförandeskapsprogram med agendan för hela året i Wien, där OSSE:s huvudkontor ligger.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: