Trots pandemin måste EU ta ansvar för flyktingar som kommer till Europa och bemöta dem med respekt, skriver Frida Lamberth Wallensteen. Foto: Mstyslav Chernov, Unframe

Krönika

Flyktingar ignoreras när länder stänger sina gränser

Pandemin har bidragit till att världens landsgränser har förstärkts när länder kämpar mot covid-19. Som ett resultat ökar strömmen av flyktingar som drömmer om ett säkrare liv. 

Under 2020 har fler migranter än någonsin tagit sig till den spanska ö-världen. FN:s organisation för migrationsfrågor, IOM, har tagit fram statistik som visar att nära 80 000 flyktingar har tagit sig över Medelhavet med båt till Europa hittills i år. 

Stängda landsgränser i norra Afrika har försvårat situationen för tusentals arbetsmigranter som förlorat sina jobb i gruvor och hamnar. Många tvingas vända sig till människosmugglare för att fly till Europa. 

EU förhindrar räddningsinsatser 

I nuläget är endast en frivilligorganisation tillåten att utföra räddningsinsatser i centrala Medelhavet. Räddningsinitiativet Open Arms meddelar att dödliga tragedier sker bara kilometer från Europas kust, och att händelserna ignoreras av myndigheter. 

I Malta nekas båtarna landstigning, av anledning för infektionsrisk. Samtidigt betalar EU kustbevakningen i Libyen för att förhindra människosmuggling. Över 7 000 migranter har i år hejdats av Libyens kustbevakning, och förts tillbaka till Libyen där uppgifter om mardrömslika förhållanden har rapporterats från flyktingläger.

Pandemins spridning visar hur vår värld är sammankopplad, och hur vi är beroende av varandra för handel, arbetskraft och forskning. Genom att motarbeta migranter och asylsökande på det sätt som EU gör sker inte bara ett brott mot mänskliga rättigheter – det är även ett snedsteg inför en skonsam och human återhämtning från pandemin. 

Kampen mot pandemin tycks ge Europa ett tillfälle att blunda för den flyktingkris som pågår bakom dess stängda landsgränser. Istället för att förhindra människor att fly, bör EU-länderna möta dessa människor med förståelse och respekt. Ett gemensamt ansvar för att ta emot migranter under och efter pandemin behövs för en rättvisare värld framöver.

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet eller är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: