Spelplanen i Impact Strategy

I spelet Impact Strategy flyttar spelaren runt på jordklotet och försöker genomföra ett eller flera av de globala målen.

Intervju

Testa dina strategier för global utveckling

Naturkatastrofer, korruption, kulturkrockar och dålig kommunikation. Det är bara några av de utmaningar som du kan stöta på när du jobbar med internationellt utvecklingssamarbete. Att förstå dessa utmaningar är viktigt för att lyckas genomföra de globala målen. I spelet Impact Strategy får du själv testa dina strategier.

Vad skulle du göra om du jobbar med globala utvecklingsinsatser och det avslöjas att organisationen du arbetar för inte kan hantera korruption? Hur skulle du mobilisera resurser för att rädda månaders arbete från att förstöras i en naturkatastrof? 

Att hantera oväntade händelser hör till vardagen i det internationella utvecklingssamarbetet. Dessutom krävs det att att man arbetar strategiskt för att nå sina mål. Det här ville företaget Gigint uppmärksamma när de skapade spelet Impact Strategy. Utvecklingsmagasinet träffade Mats Alentun, en av skaparna bakom spelet.

Med egna erfarenheter av att arbeta med bistånd och utvecklingsfrågor menar Mats Alentun att man hela tiden möter utmaningar i arbetet. Det var under sin tid på myndigheten SADEV, Institutet för Utvärdering av Internationellt Utvecklingssamarbete, som han kände att han ville ge en bättre förståelse för hur det praktiska arbetet med bistånd går till. Under en sommarsemester kläcktes då idén om att skapa ett spel. 

Mats Alentun menar att det kan vara svårt att jobba med utvecklingssamarbeten – och det krävs mycket för att det ska bli bra. Det kan handla om att arbeta inkluderande och engagera andra människor och organisationer som berörs av frågorna man arbetar med.

– Det gäller verkligen att planera insatserna väl tillsammans med sina samarbetspartners. Det är också något som kan ta tid och då är det viktigt att det får göra det och att det inte blir för bråttom, menar Mats Alentun. 

Mats Alentun
Spelet började som ett brädspel som Mats Alentun skissade fram en sommarsemester.

Impact Strategy började som ett brädspel hemma för familj och vänner. När fler familjemedlemmar visade sig brinna för frågorna bestämde de sig tillsammans för att göra spelet digitalt. På så vis kan de nå ut med frågorna till fler människor. 

– Men vi känner oss inte färdiga. Vi vet ännu inte vart det kommer att ta oss, säger Mats Alentun. 

Mats Alentun berättar att han hoppas på att utveckla spelet och göra fler i framtiden. Det kan vara spel mer tydligt riktade mot barn och ungdomar, men också spel som kan användas för professionell utveckling inom organisationer. En dröm vore också att ta spelet online där spelarna kan möta varandra. Han har också ett nytt spel på gång, nämligen Planeten, som handlar om att tackla klimatutmaningar genom globalt samarbete.

– Vi på Gigint samarbetar gärna och utvecklar spelet tillsammans med andra människor. Fler nyfikna och engagerade personer får gärna komma med idéer och ansluta sig till utvecklingen av spelet, säger Mats Alentun. 

Spel kan vara viktiga för att sprida kunskap om utvecklingssamarbete och de globala målen. En god förståelse för utvecklingssamarbete är också nödvändigt för att kunna genomföra de globala målen i Agenda 2030. En undersökning från Sifo från förra året visar att knappt hälften av svenskarna känner till FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

– Med hjälp av spel kan man nå målgrupper som man inte når annars och väcka intresse för frågorna, avslutar Mats Alentun. 

Om spelet

I Impact Strategy representerar spelaren en internationell organisation och spelet går ut på att arbeta för ett eller flera av de globala målen. Spelaren rör sig mellan olika platser på jordklotet och arbetar strategiskt med att stärka den egna organisationen, samla in pengar och genomföra utvecklingsinsatser. Lyckade insatser ger poäng och i slutet avgörs vilken spelare som haft störst påverkan. Spelet är gratis och går att ladda hem i App Store och Google Play.
Testa själv!

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: