Solpaneler i Kalifornien.

Vi är i en avgörande förändringsprocess från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Foto: Tom Brewster (CC BY 2.0)

Ledare

Vi måste ge plats åt tysta konflikter

Vi tycks sitta fast i en avgörande förändringsprocess. I övergången från fossila bränslen till förnyelsebar energi, från individualism till kollektivism och kapitalism till cirkulär ekonomi måste mycket som tagits för givet ifrågasättas. Berättelserna som höginkomstländer byggt sina strukturer på, såsom “imorgon blir en bättre dag” och “marknaden kan växa för alltid” sätter ofta käppar i hjulet för vår förmåga att tänka utanför traditionella ramar. Annars uppstår en passivitet som från högsta politiska nivå sipprar sig igenom företagssektorn och slutligen styr individuella beteenden. I den konflikten är det ofta de minst ansvariga som drabbas hårdast.

Detta skriver Robert Nixon om i sin bok Slow Violence, där han ifrågasätter nyhetsmedias oförmåga att visa konflikter och miljöförstöring på ett representativt sätt. Han menar att det finns en stor risk i att tillåta det ‘sensationella’ att dominera dialogen. Långsamma katastrofer såsom vattenbrist och urlakning av jordbruksmark ges litet utrymme, medan akuta händelser som väpnade konflikter får stort fokus. Givetvis får det konsekvenser för såväl bistånd, som policy och politiska insatser.

Det krävs alltså nya berättelser där fler röster hörs. Rösterna som lyfts fram i vårt magasin – på temat konflikt – är ett sådant försök. Höginkomstländer har mycket att lära sig på nytt och många destruktiva sanningar att glömma. Genom att ge plats åt de tystare konflikterna tvingas vi ifrågasätta de dominanta narrativen som är enkla att tro på.

Läs alla artiklar i Tema: Konflikt

Klimatkatastrofer är en riskfaktor för konflikt – reportage av Linn Debove

Vattenbrist ett problem i snabbt växande städer som Kampala – reportage av Ossian Rundquist

I skuggan av våld fortsätter arbetet för kvinnor i Irak – intervju av Klara Strömberg

Kan civilsamhällen återerövra utrymme? – krönika av Vsevolod Lukashenok

Retoriken som skapar konflikter – krönika av Molly Jerlström

Klimat och välstånd i konflikt – krönika av Klara Malmén

Svenska forskare satsar på att förutspå konflikter – intervju av Annika Engwall

Kambodja kan uteslutas ur handelssamarbete med EU – nyhet av Sara Haid

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: