Över 28 000 asylsökande tog sig under fjolåret till Storbritannien i ostadiga båtar. Nu ska asylsökande skickas vidare till Rwanda. Foto: Sandor Csudai via Oxford Human Rights Hub.

Notis

Storbritannien skickar asylsökande till Rwanda – kritiseras av FN

Tidigare i år offentliggjorde den brittiska regeringen sina planer på att skicka asylsökande till Rwanda. Överenskommelsen har varit omdebatterad och flera hävdar att Storbritannien försöker ducka för sina internationella skyldigheter.

Inom de närmsta dagarna kommer de första asylsökande skickas från Storbritannien till Rwanda inom ramen för den nya överenskommelsen länderna emellan. Beslutet har väckt starka reaktioner bland annat från människorättsorganisationer som hävdar att det bryter mot Storbritanniens skyldigheter.

Under fjolåret kom över 28 000 asylsökande till Storbritannien efter att ha korsat havet från fastlandet på ostadiga farkoster. Reuters rapporterar även om hur Storbritannien, så sent som i fjol, påpekade flera brister i Rwandas säkerställande av mänskliga rättigheter. Nu väljer de istället att skicka asylsökande dit.

– Enligt den information vi får kommer den första omgången migranter i slutet av månaden. Det är den brittiska regeringen som vet hur många och när de kommer, säger Alain Mukurarinda, företrädare för Rwandas regering.

FN:s flyktingorgan, UNHCR, har fördömt överenskommelsen länderna emellan och hävdar att det innebär ett grovt brott mot internationell lag och i motsats till intentionen bakom den internationella flyktingkonventionen. Även Danmark har undersökt möjligheten att skicka asylsökande till Rwanda.

Dela det här: