Märta Stenevi (MP) återkom till kritik mot Tidöavtalet i sitt Almedalstal, men hon nämnde även klimatkrisens konsekvenser runt om i världen och kritiserade regeringens fokus på närmandet mellan handel och bistånd. Foto: Axel Selin och Nora Nattorp.

Stenevi (MP) kritiserade regeringens biståndspolitik i sitt partiledartal

Märta Stenevi (MP) fokuserade på klimat, integration och den sittande regeringens politik i sitt partiledartal. Globala frågor fick generellt lite utrymme i talet, men hon berörde bland annat auktoritära ledares förtryck runt om i världen och kritiserade regeringens biståndspolitik.

Almedalsveckans andra partiledartal hölls av Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi. Hon inledde sitt tal med fem “dystra budskap” till det svenska folket. Dessa handlade främst om klimatkrisen och om dess oåterkalleliga effekter. Hon menade dock att de svenska klimatmålen fortfarande kan nås, men att denna fråga inte prioriteras av regeringen.

En återkommande punkt i talet var hennes kritik mot regeringspartiernas samarbete med Sverigedemokraterna och den migrations- och integrationspolitik som har fastställts i Tidöavtalet. Globala frågor nämndes, men fick lite rum i talet i sin helhet.

“Drömmer om en värld där biståndet syftar till just liv”

Klimatkrisen var den främsta frågan som lyftes fram i ett globalt perspektiv. Stenevi redogjorde för klimatförändringarnas konsekvenser i världens länder, däribland vattenbrist i Uruguay, svälten på Afrikas horn och de pågående skogsbränderna i Kanada. Hon betonade vikten av att Sverige står fast vid klimatmålen och faran i att avvika från dem. Även arbetet mot auktoritära diktatorer presenterades som en del av Stenevis dröm om “en värld i fred”. Hon nämnde Recep Tayyip Erdogan och Xi Jinping och deras förtryck mot sin egen befolkning, samt Vladimir Putins invasion av Ukraina.

Biståndet nämndes kort i form av kritik mot regeringens biståndspolitik och fokuset på närmandet mellan handel och bistånd.

– Jag drömmer om en värld […] där biståndet syftar till just liv, inte är ett verktyg för handelsbalansen, sa Stenevi. 

Dela det här: