Amazonas regnskog är viktig för djur, växter och människor – ändå fortsätter skövlingen av regnskogen i allt snabbare takt. Foto: David Riano Cortés. Källa: Pexels.

Utvecklingsmagasinet förklarar

Skövlingen av Amazonas slår nytt rekord

Amazonas är den största och mest artrika regnskogen i världen. Den är livsviktig för djur- och växtarter, men också för människor. Trots det fortsätter avskogningen av Amazonas och i februari slog skövlingen nytt rekord.

Amazonas regnskog täcker omkring 3,5 procent av planetens yta och sträcker sig över nio länder i Sydamerika – Brasilien, Bolivia, Peru, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Ecuador och Franska Guyana. I Amazonas lever omkring tio procent av alla världens djurarter och det är även där som den största artrikedomen i form av träd återfinns. Utöver det lever och verkar 34 miljoner människor där som jordbrukare, inom turism eller gruv- och oljeindustrin. Även omkring tre miljoner urfolk lever i regnskogen.

Människan driver på avskogningen

Avskogningen är ett omfattande hot mot Amazonas. Det som driver på avskogningen är först och främst människan, och detta främst för att göra plats åt odlingsmark eller för att kunna använda skogen till något annat än skogsbruk, enligt Greenpeace. Skövlingen kan till exempel handla om att anlägga stora plantager för att producera soja. I ovanliga fall beror avskogning också på naturliga skogsbränder, men normalt sett uppkommer bränder inte naturligt i tropiska regnskogar utan de är oftast anlagda.

Avskogningen pågår hela tiden, men hur mycket varierar över tid och plats. Den största delen av regnskogen, ungefär 60 procent, sträcker sig över Brasilien – och det är också där det förekommer mest skövling. Som världens största exportör av nötkött finns ett stort behov av betesmark i landet. Efter Brasilien är det främst Bolivia och Peru som har visat på mest skövling. Bolivia är ett av länderna där regnskog har övertagits av den växande boskaps- och jordbruksindustrin, enligt organisationen Amazon Watch

Skövlingen av Amazonas slår nytt rekord

I februari i år slog skövlingen av Amazonas nytt rekord. 322 kvadratkilometer regnskog skövlades under månaden, vilket är 62 procent mer än under samma månad i fjol. Lula Da Silva, Brasiliens nya president, har lovat att stoppa skövlingen som kraftigt ökade under företrädaren Jair Bolsonaros ledarskap, skriver Omni  

– Vi kommer göra allt vad som krävs för att nå noll skövling, sade Lula da Silva under COP27-mötet i Egypten i oktober.

Dela det här: