Wagner arbetar till exempel med utbildning av lokala styrkor och skydd för viktiga personer. Det är grunden för ett eventuellt kontrakt med Mali. På bild – den fredsbevarande FN-missionen MINUSMA i Mali. Foto: MINUSMA. Källa: Flickr.

Analys

Ryskt militärföretag närmar sig Mali – har anklagats för krigsbrott

Ryska militärföretag har under senaste åren fått mer makt på den afrikanska kontinenten. Ett av dessa företag är The Wagners Group – som i samband med tidigare inblandning i Centralafrikanska republiken har anklagats för krigsbrott. Samtidigt väcker militärföretagets frammarsch frågor om hur framtidens säkerhetspolitik kommer att formas.

Den globala säkerhetspolitiska arenan är under förändring och de ryska privatägda militärföretagen avancerar just nu runt om i världen. Private Military Companies, så kallade PMC:er, kan förse med tjänstgöring vid frontlinjen, tillhandahålla strategisk rådgivning och utbildning eller erbjuda tjänster som logistik, underhåll och underrättelsetjänster till väpnade styrkor. 

De ryska PMC:ernas utvidgning i framförallt Afrika har på senare tid bekymrat Väst och väckt frågor kring Moskvas långsiktiga planer på kontinenten. Utvecklingen har gått från en militär närvaro i form av ryska företag i fyra länder år 2015 – Ukraina, Libyen, Syrien och Sri Lanka – till 27 länder runt om i världen i dag.

Särskilt aktuell har den ryska gruppen Wagner blivit i samband med Reuters rapportering om ett eventuellt avtal mellan Mali och Wagner-gruppen. Wagner värderas som det största och mest inflytelserika företaget av de ryska PMC:erna. Gruppen identifierades först år 2014 och har sedan dess bland annat ägnat sig åt att utbilda lokala styrkor och att tillhandahålla skydd för viktiga ledare.

Ryska legosoldater flygs till Mali

Avtalet mellan Wagner och Mali kan innebära att tusentals legosoldater från Ryssland kommer att flygas ner till Mali i syfte att utbilda maliska säkerhetsstyrkor och för att försvara viktiga politiska ledare, detta till en summa på 10.8 miljoner dollar per månad. Ytterligare en punkt i avtalet visar att gruppen skulle få möjlighet till att utvinna ur tre gruvor i landet som tack för sin tjänstgöring, något som visar att Ryssland som land kan ha ett stort nationellt intresse av avtalet. 

– Kontroll över naturresurser intresserar alltid den ryska ledningen. Wagner är ett relativt billigt hjälpmedel för Kreml att utöka sin makt i Afrika. Däremot har den ryska statsledningen ännu inte bekräftat Wagners existens, säger den före detta militärtolken Konstantin von Eggert, i en analys för Deutsche Welle.

Flera experter på området varnar för ett liknande händelseförlopp i Mali med det som har kunnat bevittnas i Centralafrikanska republiken. Där försedde sig Wagner med vapen, ammunition och 175 militära instruktörer som ett sätt att öka sitt inflytande på kontinenten. 

Brott mot mänskliga rättigheter

Händelserna med Wagner-gruppen i Mali kan ses som en återspegling av vad som sker i andra delar av Afrika. Ryska PMC:er har exempelvis sedan 2018 intagit, och kontrollerar nu flera mineraltillgångar i Centralafrikanska republiken parallellt med att de begår brott mot de mänskliga rättigheterna. FN har dessutom anklagat Wagner för krigsbrott i både Centralafrikanska republiken och i Syrien.

Som en reaktion på det potentiella avtalet har franska och amerikanska tjänstemän officiellt arbetat med att försöka förhindra de maliska ledarna från att sluta avtal med Wagner. Sedan år 2013 har Frankrike varit militärt involverat i Mali. Resultatet av den franska militärens närvaro, som har i uppdrag att strida mot terrorism i landet, har till viss del gett goda resultat – men trots det har våldet i landet fortsatt att breda ut sig.

– Wagner är ett privat företag som det inte är svårt att knyta till ryska statsintressen och som har ryska legosoldater. Privata företag med koppling till auktoritära regimer bidrar inte till något positivt, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till Dagens Nyheter. Foto: Socialdemokraterna. Källa: Flickr.

Civilbefolkningen lever redan i utsatthet i Mali och vid ett potentiellt avtal mellan gruppen och landet förväntas inte deras situation förbättras, snarare förvärras än mer till följd av Wagners inträde i landet, detta enligt Alexandra Lamarche i The National Interest. Idag är det 5.9 miljoner människor i Mali som är i behov av regelbundet humanitärt bistånd och en knapp miljon befinner sig just nu på flykt till följd av den svåra situationen i landet.

Reaktioner från svenskt håll på det eventuella avtalet har också varit många. Regeringen gick ut i mitten av oktober med beskedet att Sverige lämnar Mali 2024, efter att varit militärt aktiva där sedan 2015. 

– Vi har varit utomordentligt tydliga till maliska företrädare om att det vore ett allvarligt misstag, säger UD:s kabinettssekreterare Robert Rydberg om att Mali eventuellt ingår avtal med Wagner, till Dagens Nyheter.

Wagner-gruppens etablering i Afrika kan också ses från ett bredare perspektiv där vissa kritiker hävdar att privatiseringen av säkerhet på lång sikt kan urholka det statliga våldsmonopolet. Problem som vi kan tänkas stå inför är att insynen i PMC:ernas verksamhet är undermåliga, försämrad möjlighet till ansvarsutkrävande och även negativa humanitära konsekvenser för invånare i länder där PMC:erna verkar. 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: