Debatt

Replik: Svenskt bistånd behövs mer än någonsin

MUF Uppsala läns andre vice ordförande Andreas Celan argumenterar för att den svenska biståndsbudgeten behöver sänkas med hänvisning till att pengarna inte används effektivt och går till korruption. Vi i SSU är av en annan uppfattning: biståndsbudgeten bör inte sänkas och 1%-målet ska försvaras, det skriver Pavlos Cavelier Bizas, ordförande SSU Uppland.

Svenskt bistånd behövs mer än någonsin med tanke på den ökade fattigdom vi ser i spåren av coronapandemin och det stora antalet flyktingar runt om i världen. För första gången på över två decennier ökar den extrema fattigdomen i världen. Även om vi har våra egna utmaningar är Sverige ändå ett relativt rikt land och vi ska självklart vara med och bidra till att förbättra livsvillkoren för de allra fattigaste i världen. Målet om att 1% av Sveriges BNI ska gå till bistånd anpassas dessutom automatiskt efter Sveriges ekonomiska situation.

Det finns som Andreas Celan påpekar dessvärre enskilda exempel då biståndsmedel inte används på ett effektivt sätt eller går till korruption och det är givetvis oacceptabelt och ska motverkas. Regeringen har ökat resurserna till Sida för att motverka korruption och skärpt kraven på uppföljning för att säkerställa största möjliga nytta per krona. Men det är ändå viktigt att framhålla att det en försvinnande liten del av den totala summan som hamnar i fel händer. Den absoluta majoriteten av biståndspengarna går till att minska fattigdom, ge akut hjälp i humanitära kriser, stärka demokratin i världen och öka jämställdheten. Det är resurser som gör skillnad för att skapa en jämlikare och stabilare värld vilket leder till färre konflikter och färre människor på flykt. Klimatbiståndet är också avgörande för att ge utvecklingsländer verktyg för att vara en del av klimatomställningen.

Sverige har länge varit en förebild i världen för sitt generösa bistånd. FN rekommenderar att alla rika länder skall ge minst 0,7% av sin BNP i bistånd till de minst utvecklade länderna. Sverige är ett av de få länder som idag uppfyller målet. Det ska vi vara stolta över. Det borde vara fler, inte färre länder, som verkar för att uppnå det målet. Att minska Sveriges biståndsbudget skulle underminera Sveriges ställning i världen som en förebild inom det internationella utvecklingssamarbetet och bidra till ett “race to the bottom”. Vi i SSU tycker det är helt fel väg att gå. Vi beklagar att MUF och Moderaterna har frångått den konsensus som länge funnits i svensk biståndspolitik om att Sverige ska ha ett generöst bistånd och uppnå 1%-målet. Vi står fortsatt upp för den internationella solidariteten.

Artikeln är en replik på: Minska biståndsbudgeten och följ upp skattebetalarnas pengar

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: