Per Bolund (MP) lyfte bland annat klimatkrisen, Nato och Rysslands invasion av Ukraina i sitt partiledartal under Almedalsveckan. Utöver det fokuserade han mestadels på klimatpolitik i Sverige. Foto: Julia Lundén Azzeddine.

Nyhet

Per Bolund (MP) utlovade miljardsatsning för klimatet i sitt Almedalstal

I Per Bolunds (MP) partiledartal under Almedalsveckan lyfte han bland annat klimatkrisen, frågan om ett svenskt Natomedlemskap och att Sverige ska bli oberoende av rysk gas. Utöver det låg fokus mestadels på klimatpolitiken inom Sveriges gränser – trots att omvärlden utgör ett återkommande tema i Miljöpartiets partiprogram.

Almedalsveckans sista partiledartal inleddes med en tyst minut för Ing-Marie Wieselgren, som avled i ett knivdåd i Visby på onsdagen, och både Märta Stenevi och Per Bolund stod på scen.

Därefter talade Per Bolund om ett nytt grönt folkhem, som han menade inte bara är nödvändigt för klimatet och välfärden, utan också för att sluta sponsra de folkrättsvidriga krigsbrott som Rysslands president Vladimir Putin begår i Ukraina. Några konkreta förslag på hur Sverige ska stå upp för fred och säkerhet i världen, utöver fossiloberoende, nämnde han däremot inte.

– Klimatet är vår tids största kris, sa Per Bolund och kungjorde att Miljöpartiet vill att 100 miljarder kronor per år under de nästkommande tio åren ska gå till den gröna omställningen.

Klimatnödläge i Italien, översvämningar i Australien, värmeböljor och fåglar som faller döda från himlen var några av de exempel Per Bolund tog upp kopplade till klimatkrisen.

– Det finns ingen välfärd på en död planet. Vi ska en gång för alla göra upp med oljeberoendet, klara klimathotet och bygga ett bättre välfärdssamhälle inom naturens ramar, sa han.

I partiledartalet vände sig Per Bolund till personer som oroar sig för Sveriges stundande Natomedlemskap, och lovade att stå upp mot “despoter och antidemokrater” med hänvisning till bland annat Turkiets president Princip Tayyip Erdoğan. Däremot gjorde Per Bolund inget ställningstagande för eller emot ett Natomedlemskap i partiledartalet. Partiet har dock tidigare kungjort att de vill att Sverige ska vara militärt alliansfria.

Ökat bistånd nämndes inte i talet

Miljöpartiet har riksdagens mest generösa budgetförslag gällande det svenska biståndet. Partiet vill avsätta minst 1%, men strävar mot 1,5%, av BNI till biståndet – något som dock inte nämndes i partiledartalet. Per Bolund räknade i stället upp ett flertal tidigare prestationer från åren då Miljöpartiet satt i regeringen, men han tydliggjorde inte partiets framtida visioner för Sveriges roll i globala frågor som svältkatastrofer eller den inskränkningen av demokratiska och mänskliga rättigheter i världen.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: