Läget är ovisst i Tchad efter att president Idriss Déby, som styrt landet i 30 år, avlidit efter strider mot rebellstyrkor.
Foto: Paul Kagame, Flickr

Nyhet

Oviss framtid för Tchad efter presidentens död

Efter president Idriss Débys plötsliga död i april befinner sig det centralafrikanska landet Tchad i ovisshet. Det militärråd som tillsattes strax därefter med Débys son, Mahamat Idriss Déby, i spetsen har skapat debatt och delade meningar både inom och utanför landets gränser.

Den politiska oppositionen och aktörer från civilsamhället har ställt sig kritiska till militärjuntans övertag då de menar att övertagandet bestrider landets konstitution. Den tidigare presidentens supportrar menar å andra sidan att det är nödvändigt att militärrådet går in för att upprätthålla regional fred och stabilitet. Även den tidigare kolonialmakten Frankrike stöttar detta beslut och anser det viktigt att behålla säkerheten i området. Det oväntade dödsfallet och de delade rösterna om det nya militärrådet är faktorer som kan påverka landet negativt.

– Det är möjligt att Tchad kommer att uppleva djup intern instabilitet, delvis på grund av själva karaktären på denna typen av övergång, säger Angela Muvumba-Sellström, forskare på Nordiska Afrikainstitutet, till Utvecklingsmagasinet.

Men risken för osäkerheter inom landet kan minimeras. Detta menar Muvumba-Sellström är möjligt om militärrådet samarbetar med civilsamhället och oppositionen genom att organisera en nationell dialog och visar en villighet att hålla valen som utlovat.

Splittringar inom militären

Tchads trupper anses vara några av de största och bäst utrustade i västra Afrika, men trots att de är starka i regionen finns splittringar inom militären. Militären är uppbyggd efter etnisk tillhörighet, där elitstyrkorna, som leds av presidentens närmaste klan, är bättre tränade, utrustade och betalda än de andra soldaterna vilket skapar missnöje inom militären. Det är också osäkert huruvida Mahamat Déby besitter tillräckligt med auktoritet för att leda militären på ett lika effektivt sätt som sin far. Dessutom stiger misstron för militären bland befolkningen.

Tchad har sedan dess självständighet från Frankrike kämpat med instabilitet i landet och mycket av oroligheterna beror på konflikter mellan olika etniska grupper. Än idag är interna konflikter något som drabbar landet hårt och riskerar att förvärras av den rådande osäkerheten efter Débys död.

Risk för tillbakadragande av trupper

Splittringen inom den tchadiska militären kan innebära svårigheter för Mahamat Déby och det finns viss oro över om han kommer att lyckas hålla samman militären. Om militären brister innebär det inte bara svårigheter för Tchad, men också för hela regionen som är känd för dess instabilitet. I regionen finns flera extremistiska grupper och Tchads militär har stöttat flera andra länder i strider mot dessa. I grannlandet Nigeria, där Boko Haram skapat stor osäkerhet, har Déby och hans styrkor spelat en stor roll i bekämpandet av terrorism.

Débys död är även problematisk för organisationen G5 i Sahelregionen, vilket är en organisation med syftet att verka för säkerhet och utvecklingssamarbete i området. I G5 Sahel har Tchad en ledande militär roll, då de förser flera länder med militära styrkor.

Om Tchad drar tillbaka sina trupper från andra länder innebär detta ett större tryck på ländernas egna militärer. Det finns en risk att Tchads interna osäkerhet leder till en tillbakadragning från länder som Mali, Centralafrikanska republiken och Nigeria. Om de extremistiska styrkorna i regionen växer och blir starkare till följd av instabiliteten inom Tchad skulle det innebära fara för tusentals människor runt Tchadsjön och i Sahelområdet. Detta skulle även komplicera det militära arrangemanget mellan Tchad och västerländska såväl som regionala regeringar.

– Jag tror att Débys död kan ha en stor inverkan på den regionala säkerheten, säger Angela Muvumba-Sellström.

Frankrike stöttar militärrådet med Idriss Débys son Mahamat Idriss Déby som ledare.
Foto: US Army Southern European Task Force Africa, Flickr
Detta har hänt i Tchad

Den 20 april rapporterade militärens talesperson att Tchads president Idriss Déby avlidit av skador som han fått efter strider mot rebellgruppen FACT (Front for Change and Concord in Chad) i landets norra delar. Detta skedde bara några dagar efter att Déby, som styrt landet i 30 år, blivit omvald till president för ännu en mandatperiod med nästan 80 procent av rösterna. Direkt efter Débys död tog ett militärråd med Débys 37-åriga son Mahamat Idriss Déby över makten. Rådet har nu tillsatt en övergångsregering och meddelat att nya val kommer att hållas inom 18 månader.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: