Nyhet

Ökat klimatbidrag till utvecklingsländer

Sedan 2014 har Sverige tredubblat sina åtgärder till utvecklingsländer gällande klimatteknik, utsläppsminskningar och klimatanpassning. Nu meddelar regeringen att de kommer att utöka klimatsatsningarna.

Sverige har blivit ett föregångsland gällande grön omställning och ligger i framkant bland de länder som bidrar till FN:s Green Climate Fund (GCF) som verkar för att med bidrag och insatser stödja utvecklingsländers klimatåtgärder.

I mitten av september presenterade regeringen sitt budgetförslag där 10 miljarder kronor föreslås gå till miljö och klimatsatsningar, enligt Sveriges Radio. En miljard kronor föreslås nu gå till ombyggnation av industrier och företag för att gynna klimatet, 2,2 miljarder till skydd och bevarande av naturen. Satsningar för att skapa mer miljövänliga resor och transporter är också en stor del av budgeten som är en del av Sveriges arbete för att nå klimatmålen till 2045.

Nationella och internationella miljömål

För att utvecklingsländer ska kunna nå klimatmål är många beroende av bistånd. Befolkningen i utvecklingsländer är oftast mer beroende av naturresurser i närliggande områden som fiske och jordbruk. De drabbas ofta hårdare av klimatförändringar och är i stort behov av bistånd bland annat från Sverige och SIDA.

I många utvecklingsländer är det fortfarande dyrt med förnybar energi jämfört med energi från fossila energikällorsom kol och naturgas. Utvecklingsländer som kan ha större utsläpps och föroreningsrelaterade problemen kan få bidrag via FN:s Green Climate Fund.

– Därför kommer det för vissa länder att ställa om grönt bara vara möjligt med extern finansiering, säger Meena Raman från Third World network (TWN) som suttit i GCFs styrelse till Naturskyddsföreningen.

Fler satsningar till utvecklingsländer

Enligt miljö- och klimatminister Isabella Lövin, är det viktigt att Sverige satsar på klimatsmarta lösningar både i Sverige och i utvecklingsländer.

– Klimatledarskap handlar om att leda både nationellt och internationellt. Genom vårt klimatarbete har vi visat att Sverige kan gå före med kraftigt minskade utsläpp samtidigt som vi hjälper fattigare länder anpassa sina samhällen till ett varmare klimat och utvecklas klimatsmart, säger Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990.

FN:s “Green climate fund” (GCF)

Green Climate Fund bildades av FN 2010 och har en avgörande roll att stödja Parisavtalet. Syftet med GCF är att hjälpa utvecklingsländer med klimatanpassning, minska ländernas växthusgasutsläpp och hjälpa länderna tackla de olika utmaningar som klimatförändringarna orsakar. Läs mer här: https://www.greenclimate.fund

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: