Debatt

Politiker – sluta göm er bakom subsidiaritetsprincipen och stå upp för aborträtten!

Om man på allvar tror på EU som en global aktör för frihet, rättvisa och mänskliga rättigheter måste man också stå upp för aborträtten i EU. Att ducka med hänvisning till subsidiaritetsprincipen håller inte anser RFSU. Mod, tydlighet och kunskap krävs nu mer än någonsin.

Ett av de vanligaste argumenten mot att EU ska ha en roll att spela vad gäller frågor om rätten till abort, sexualundervisning eller preventivmedel är att detta är områden som faller inom ramen för nationell lagstiftning. Inte heller RFSU anser att EU ska ha en gemensam intern lagstiftning. Men i diskussionerna faller ofta EU:s roll som global aktör bort. EU, i bemärkelsen alla medlemsstater och institutionerna, är världens största aktör inom utvecklingssamarbetet.

EU är också Sveriges röst i globala förhandlingar. Senast i april skulle EU förhandlat om sexuella och reproduktiv rättigheter under FN:s befolkningskommission, men valde att inte agera gemensamt på grund av olika ställningstaganden kring abort.
Biståndsfrågorna står sällan högst upp på agendan i valdebatter, men EU-parlamentets sammansättning påverkar EU:s externa roll. För att fullt ut analysera hur valresultatet kommer påverka EU som global aktör återstår att se hur fördelningen inom utrikes- och biståndskommittéerna kommer att se ut.  Men vi kan redan nu konstatera att högerextrema partier ute i Europa har gått framåt och att de ofta är negativt inställda dels till att finansiera insatser som lyfter människor ur fattigdom utanför EU:s gränser dels till hbt-personers och kvinnors rättigheter, inklusive rätten till fri abort.

I England har det främlingsfientliga partiet, UKIP, gjort ett rekordval. I Frankrike har Front National till och med blivit framröstat som största parti av fransmännen. I Sverige har Sverigedemokraterna seglat upp som det 5 största partiet med sina 9,8 % av rösterna. Något som ger Sverigedemokraterna 2 platser i EU-parlamentet.

Även inom den konservativa gruppen EPP återfinns många som motsätter sig kvinnors valfrihet vad gäller abort. EPP har visserligen förlorat många mandat men fortsätter att vara den största partigruppen.

Vad detta kommer att betyda för de kommande fem åren i EU-parlamentet är för tidigt att säga. Det beror bland annat på hur de högerextrema och främlingsfientliga partierna kan organisera sig. En sak är dock tydlig och det är att de etablerade partierna måste stå upp för utvecklingssamarbetet och frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter på ett helt annat sätt än tidigare.

Alla som vill verka för målet om förbättrad hälsa får allt svårare att ducka för rätten att välja en säker abort. Mödradödligheten sjunker glädjande nog globalt sätt tack vare ökade investeringar i mödrahälsa. Men när dödsfallen relaterade till en osäker abort inte sjunker i samma takt utgör denna orsak en allt större andel av mödradödligheten. Utan tillgång till säkra aborter kommer vi fortsätta se kvinnor förblöda.

Nästan alla abortrelaterade dödsfall inträffar i fattiga länder, med det högsta antalet i Afrika, följt av Asien och Latinamerika. Osäkra aborter är en av de främsta orsakerna till mödradödlighet världen över.  Varje år dör 47 000 kvinnor på grund av osäkra aborter. Utöver alla dessa dödsfall får vi inte glömma de fem miljoner kvinnor som varje år vårdas för behandling av abortrelaterade komplikationer, såsom blödning och blodförgiftning (sepsis). Kvinnor skadas eller dör för att de tvingats göra en farlig, smutsig och olaglig abort. De är kvinnor som inte fått friheten och rättigheten att bestämma över sina kroppar och liv.

EU behöver tydliga röster från medlemsstater och i parlamentet för en saklig diskussion om behoven av tillgång till säkra aborter i fattiga länder.
2014 är det första året i en ny sjuårig budgetperiod för EU. Då kommer strategier och planer för alla EU:s biståndsprogram omarbetas. I den strategiska dialog som har förts i programmeringen för budgetperioden 2014-2020, så har bristen på genusperspektiv påtalats i en rad olika sammanhang av EU-parlamentet, medlemsstaterna och det civila samhället. RFSU har bland annat tillsammans med andra organisationer i CONCORD:s jämställdhetsarbetsgupp uppmärksammat avsaknaden av genusperspektiv i utkastet till det tematiska programmet Global Public Goods and Challenges. Det krävs kompetenta och inflytelserika parlamentariker för att hålla kommissionen ansvarig för tidigare åtaganden i exempelvis EU:s Gender Action Plan.

Nya och gamla svenska parlamentariker måste förbereda sig på att argumentera för kvinnors rätt att välja abort. Många är oförberedda på det motstånd som finns och ovana debattörer på området. Mänskliga rättigheter är grunden i EU existens och i detta ingår sexuella och reproduktiva rättigheter.

Maria Andersson, Generalsekreterare RFSU

Kristina Ljungros, Ordförande RFSU

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät