I samband med en klimatpolitisk debatt i riksdagen gjorde Greenpeace en aktion vid riksdagshuset. Foto: Jana Eriksson / Greenpeace

Nyhet

Greenpeace kräver nödläge för klimatet

Tvärtemot alla mål ökade Sveriges utsläpp av växthusgaser under förra året. Nu kräver Greenpeace ett nationellt nödläge för klimatet. Klimatpolitiska rådet och Naturskyddsföreningen vill att försäljning av fossila bränslen ska stoppas.

Den 10 maj kunde förbipasserande läsa texten “No need to panic” på riksdagshuset kaj.

Aktionen genomfördes av aktivister från Greenpeace med anledning av den klimatpolitiska debatt i riksdagen som ägde rum senare samma dag. Debatten skulle kretsa kring Klimatpolitiska rådets rapport, som visar att Sveriges utsläppsminskningar har stannat av de senaste åren.

I ett pressmeddelande beskriver Rolf Lindahl, kampanjledare för klimat och energi på Greenpeace, bakgrunden till aktionen.

Det är tydligt att våra politiker kört fast i klimatfrågan vilket borde leda till panikkänslor hos alla som förstår vad som står på spel, säger Lindahl.

– Ett klimatnödläge skulle innebära att vi som samhälle kan börja behandla klimatkrisen som den kris den är. Det behöver motsvara ett ökat beredskapsläge eller nationellt “stabsläge”, där vi på alla nivåer snabbt kan genomföra de klimatåtgärder som krävs, mobilisera nödvändiga resurser och undanröja hinder för dessa, säger Rolf Lindahl i pressmeddelandet.

Både Irland och Storbritannien har nyligen utlyst ett nödläge för klimatet. Flera städer runt om i världen som Vancouver, Basel och Los Angeles har också antagit liknande deklarationer.

Även Klimatpolitiska rådet är missnöjda med Sveriges sätt att hantera klimatutsläppen. De är ett oberoende expertorgan som har i uppgift att granska Sveriges klimatpolitik. I årsrapporten 2019 har de granskat transportsektorn och konstaterar att Sveriges utsläppsminskningar har stannat av. Rådet framhåller att transportsektorn behöver vara helt fossilfri senast år 2045 för att Sverige ska klara av att nå sina klimatmål. Rapporten rekommenderar därför bland annat att regeringen sätter ett stoppdatum för försäljningen av fossila drivmedel och att staten slutar subventionera bilägande.

Klimatrådets ordförande Ingrid Bonde menar att läget är allvarligt.

– Vi borde accelerera, men istället har vi tre år i rad haft en utsläppsminskning på mindre än en procent. Det räcker inte på långa vägar. Men det finns goda förutsättningar och många positiva initiativ som talar för att Sverige kan öka takten, säger Ingrid Bonde.

Naturskyddsföreningen som vill se ett totalförbud av fossila bränslen är inne på samma spår. –  Det som orsakar klimatförändringarna är framför allt förbränning av fossila bränslen. Ändå är fossila bränslen fortfarande tillåtna. De är lättillgängliga och dessutom billiga. I Sverige subventioneras användning av fossila bränslen med minst 30 miljarder kronor varje år, vilket överstiger den rekordstora miljöbudgeten på drygt 10 miljarder kronor, skriver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: