Irland röstade den 25 maj 2018 ja till att göra abort lagligt. Detta innebär slutet för den tidigare utbredda så kallade abortturismen FUF-bladet tidigare rapporterat om. Foto: Sebastian Dooris, Flickr

Krönika

Gag Rule och abortfrågan – vad sker härnäst?

Den amerikanska presidenten Donald Trump är kontroversiell på många sätt. Jag behöver knappast beskriva honom mer än så. Förutom de miljoner amerikanska medborgarna som direkt berörs av hans inrikespolitiska beslut, berörs miljoner andra av hans utrikespolitik. Inget annat land i världen besitter lika mycket kapital, eller med andra ord makt, som USA. Det blir särskilt tydligt när presidenten utökar den policy som kallas ”Gag Rule” och som stoppar biståndet till organisationer som arbetar med familjeplanering och abortfrågor.

Majoriteten av världens länder erbjuder idag ingen fri abort till sina medborgare. När den avgörande finansieringen dras in minskar inte antalet aborter – tvärtom ökar de. Andelen osäkra aborter kan försätta tusentals kvinnor i livsfara om de utför aborten själva. På samma sätt sprids könssjukdomar när utdelningen av preventivmedel minskar.

Även om framtiden ser dyster ut finns exempel där de progressiva krafterna tycks segla i medvind. Ett sådant är Argentina där röster nu höjs för mer liberala abortlagar. Diskussionen i sociala medier har spridit sig till landets kongress där politikerna intensivt debatterar frågan. Detta är stort eftersom det historiskt konservativa landet haft mycket stränga lagar, i likhet med andra latinamerikanska länder.

Jag tror att civilsamhället spelar en avgörande roll i frågan. Vare sig vi använder oss av sociala medier,

gatuprotester eller namninsamlingar, är huvudsaken att vi tillsammans organiserar oss. Detta är särskilt viktigt när nationalistiska idéer och populistiska utspel dominerar den politiska debatten.

Därför är jag övertygad om att vi snart kommer se en förändring i positiv riktning. För även om politiker skapar nya lagar eller ändrar regler kommer de i det demokratiska samhället alltid vara beroende av sina väljare.

Enskilda länders lagstiftning, tillika globala biståndsgivare, har ett betydande ansvar här. USA:s globala hälsobudget uppgår till 9 miljarder dollar. Pengar som räddar liv. Vi får hoppas att tre år går fort.

Faktaruta: Gag Rule

Global Gag Rule, eller ”Mexican City Policy”, är ett förbud som begränsar den amerikanska finansieringen till organisationer som på lika sätt arbetar med familjeplanering. Policyn utfärdades redan 1984 och har traditionsbundet införts av samtliga republikanska presidenter. Donald Trump förstärker nu förbudet ytterligare och utvidgar det till hela den amerikanska globala hälsobudgeten på drygt
9 miljarder dollar. Det är i nuläget oklart hur stor effekt policyn får, men konsekvenserna antas vara omfattande.

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet eller är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: