Kvinnokliniken Rutasoka har vårdat 600 patienter hittills. Ännu fler när man räknar alla bebisar som fötts här. Foto: Rutasoka

Reportage

Från kaffe till kvinnoklinik

Kongo-Kinshasa har drabbats hårt av krig och landet präglas fortfarande av väpnade konflikter och sexuellt våld. FUF-bladet mötte Rebu Burubwa, grundare av en kvinnoklinik i Uvira som ligger i landets östra delar vid Tanganyikasjöns nordspets.

Rebu Burubwa, en entreprenör som har byggt upp Rutasoka-kliniken som riktar in sig till vård för kvinnor och mödrar i Uvira, Kongo, var själv tvungen att lämna Kongo på grund av oroligheterna och eftersom hans pappa var politiskt engagerad var hans familj extra utsatta. Efter en svår flykt landade familjen till slut i Sverige. Efter kampen för livet och spåren det satt i honom kämpade han hårt för att skapa ett liv i Sverige men han glömde aldrig de som var kvar i Kongo-Kinshasa och hans passion för att hjälpa växte. Det har han gjort genom att som entreprenör starta kaffeimport från sin del av Kongo och med delar av de pengarna vidareutveckla den klinik som han och hans sambo med egna medel byggt upp sedan 2015. Samtidigt skapar hans entreprenörskap möjlighet för lokalbefolkningen att vara delaktig i samhället utveckling och försörja sina familjer.

Rebu Burubwa brinner för kvinnors rätt till vård. Foto: Rutasoka

– Jag ville ge tillbaka till min stad och samhället som ställde upp för mig och min familj när vi hade det som svårast, då väcktes tanken och iden om kliniken säger Burubwa.

2003 skrevs det ett fredsavtal men trots detta fortsätter stridigheterna i landet och enligt organisationen Kvinna till Kvinna är Kongo-Kinshasa ett av de farligaste länderna att vara kvinna i och utsatthet och sexuellt våld är vanligt. Med Rutasoka-kliniken vill Burubwa förbättra situationen för både kvinnor och barn.

 

– Tanken med kliniken är att ge kvinnor de bästa förutsättningarna till en bra start på sitt moderskap och den bästa sjukvården. Kongo har en av världens högsta barnadödligheter och vi ville genom kliniken ge varje barn en chans och en värdig start i livet. Genom att skapa en klinik där blivande mammor känner sig trygga och en miljö som är säker och hygienisk vill vi att kvinnor ska vilja förlösa sina barn där och även komma in tidigt i graviditeten för att förebygga komplikationer. Detta är en viktig del i hur vi ska minska barna- och mödradödligheten i Kongo.

– Vi vill även genom kliniken ge möjligheter till de kvinnor som tappat hoppet om ett eget jobb och inkomst, säger Rebu Burubwa till FUF-bladet. Foto: Rutasoka
Rebu Burubwa och hans sambo har själva finansierat kliniken. Foto: Rutasoka

Idag består kliniken av 15 anställda, 22 sjukrum och sedan kliniken slog upp sina dörrar för första gången har det vårdats fler än 600 patienter. Förutom vård förser kliniken även befolkningen med jobbmöjligheter.

– Det finns så mycket potential hos befolkningen och vi vill ta vara på den kompetens som redan finns. Vi vill även genom kliniken ge möjligheter till de kvinnor som tappat hoppet om ett eget jobb och inkomst. Genom att ge dem en chans så tror vi att det kommer att ha en stor positiv effekt på både individer och samhället, säger Rebu Burubwa.

Kongo-Kinshasa är ett enormt land till yta vilket också resulterar i att det ofta är lång väg att färdas för att få vård. Burubwa berättar att det inte finns någon regeringsplan för att lösa problemet och han vill i framtiden bygga fler kliniker, så att fler får tillgång till vården i ett annars så otillgängligt land.

– Eftersom att det inte finns något finansiellt stöd från regeringen eller politiker vill jag hjälpa människor att skapa ett liv där de står, förklarar Rebu Burubwa. Vi har drivkraften att göra skillnad och det arbetet har bara börjat.

Personal på kliniken som precis assisterat vid dessa nyfödda bebisars nedkomst. Foto: Rutasoka

 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: