Krönika

FUF-bladet: tema SRHR

Hur mår du idag? Att må bra handlar inte bara om frånvaro från sjukdomar, utan hela välbefinnandet spelar in. Här ingår inte minst SRHR; sexuell och reproduktiv hälsa. SRHR berör alla människor, i alla åldrar, under hela livscykeln. Varje individ ska ha tillgång till likvärdig vård och kunskap. Men betyder det att alla ska behandlas lika trots individuella behov? Och när blir hjälp och stöd en svaghet som i längden skadar mer än läker? Ni får bland annat läsa om mensledighet och ”period poverty”, hälsoskadliga traditioner som könsstympning samt blicka in i den fria abortens framtid. Vikten av kunskapsspridning blir extra slående: att en lyhörd stat, en organiserad civilbefolkning och enskilda människorättskämpar har en viktig roll. Problem och lösningar, fördelar och nackdelar, rättigheter och skyldigheter. Här vägs de alla emot varandra.

Låt diskussionen börja!

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: