Josefin Pasanen

Josefin Pasanen är sen i augusti vikarierande kanslichef på FUF.

Nyhet

FUF deltar i klimatstrejken

Den här veckan demonstrerar miljontals människor i över 150 länder för klimatet. FUF ställer sig bakom den globala klimatstrejken och deltar idag i Stockholm.
– Vi måste lyssna på vetenskapen och värna om människors framtid över hela vår planet, säger FUF:s kanslichef Josefin Pasanen.

Forskningen talar sitt tydliga språk. Gör vi inte något åt klimatförändringarna nu kommer det få ödesdigra konsekvenser. FN:s klimatpanel IPCC:s nya rapport är baserad på nästan 7000 publicerade vetenskapliga studier som visar att haven stiger och blir både varmare och surare, samtidigt som glaciärer smälter och permafrost tinar.

Allt det här kommer att ha förödande konsekvenser för människor runt hela jorden. Det kommer att bli svårare att få tillgång till mat och rent vatten. Och det kommer att bli allt vanligare med naturkatastrofer så som orkaner, extrema värmeböljor, översvämningar och torka.

– Vi måste ta den här kunskapen på allvar. Vare sig makthavare eller enskilda individer kan fortsätta ignorera fakta. Ekosystemen rubbas och det mänskliga lidandet riskerar att bli mycket stort till följd av klimatförändringarna, säger FUF:s kanslichef Josefin Pasanen.

FUF jobbar för en faktabaserad debatt och ökad kunskap kring global utveckling och Sveriges roll i världen. I det sammanhanget har klimatet en självklar plats.

– När det gäller klimatfrågor är det uppenbart att vi i Sverige inte kan avskärma oss från resten av världen. De utsläpp vi orsakar här skapar problem för människor runt hela vår planet, och våra konsumtionsmönster orsakar utsläpp världen över, säger Josefin Pasanen.

I de 17 globala målen för hållbar utveckling – som antagits av världens länder i FN – handlar mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna. Men utan att ta tag i det målet så kommer inte heller de andra målen att nås.

– De globala målen hänger samman. Om vi inte tar ansvar för klimatet kommer vi inte nå en positiv global utveckling på andra områden. Fattigdom, hunger, jämställdhet och mycket annat är länkat till klimatet, säger Josefin Pasanen.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: