Foto: Canva.com.

Nyhet

Human Rights Watch vill se förbud mot att fängsla psykiskt sjuka

Runt om i världen hålls personer med psykiska sjukdomar fastkedjade på vårdinstitutioner och i hemmet, enligt en ny rapport från människorättsorganisationen Human Rights Watch. Nu uppmanas 60 regeringar att införa förbud mot användningen av kedjor och bojor på psykiskt sjuka.

Hundratusentals människor med psykisk ohälsa hålls fastkedjade av sina egna familjer eller i överfulla och ohälsosamma institutioner i flertalet länder, enligt ny rapport från Human Rights Watch. Bristen på stöd och vård av psykiskt sjuka och till deras familjer gör att många känner att de inte har något annat val än att kedja fast eller låsa in sina släktingar, rapporterar Sveriges Radio.

I rapporten från Human Rights Watch, beskrivs en av grundorsakerna till fängslande av psykiskt sjuka, vara okunskap om psykisk ohälsa. I flera länder finns föreställningar om att psykiskt sjuka har blivit besatt av onda andar eller helt enkelt saknar tro. Det kan leda till att vissa familjer på landsbygden i första hand söker hjälp från healers istället för sjukvården. Skam och stigma förknippat med psykisk ohälsa är också vanligt förekommande.

Förbud mot fängslande av psykisk sjuka

Fastkedjande av personer med psykiska sjukdomar  förekommer i dag i 60 länder i Europa, Asien, Afrika, Mellanöstern och Sydamerika. Nu uppmanas 60 regeringar att införa förbud mot användningen av kedjor och bojor på psykiskt sjuka av Human Rights Watch. De vill även se åtgärder för att minska stigmat kring psykiska sjukdomar och att psykiatriska vården ska utvecklas och kvalitetssäkras.

Kvinnor mer utsatta än män

I världen lever idag cirka 792 miljoner människor med psykisk sjukdom, enligt Human Rights Watch. Den vanligaste diagnosen är i dag depression och drabbar dubbelt så många kvinnor som män. Majoriteten av personer med psykiska sjukdomar, cirka 80 procent, bor i låg eller medelinkomstländer där tillgängligheten för psykiatrisk vård kan vara bristfällig.

Akut brist på resurser inom psykiatrivården

Trots omfattningen av personer som lever med psykiska sjukdomar går mindre än två procent av den genomsnittliga sjukvårdsbudgeten i världen till människor med psykisk ohälsa, enligt rapporten från Human Rights Watch.

Under coronapandemin har psykisk ohälsa lyfts i flera sammanhang men situationen för personer med psykiska sjukdomar har också förvärrats enligt ny rapport från WHO. Antal psykiskt sjuka ökar och det råder akut brist på resurser inom psykiatrivården. I Indonesien har fler personer med psykiska besvär, än någonsin tidigare kedjats fast, enligt AFP.

I Nigera har Human Rights Watch besökt 28 statliga och privata faciliteter där kedjor används regelbundet på psykiskt sjuka. Enligt rapporten från Human Rights Watch har cirka 100 000 personer hållits fastkedjade eller inlåsa i Hebei provinsen i Kina. I Indien hittades tusentals människor med psykiska sjukdomar fastkedjade i delstaten UttarPradesh.

– Det är skrämmande att hundratusentals människor i världen lever fastkedjade, isolerade och ensamma. Regeringar måste sluta sopa problemet under mattan och agera nu, säger Kriti Sharma, disability rights researcher på Human Rights Watch.

#BreakTheChains

I samband med Wold Mental Health day den 10 oktober, lanserades kampanjen #BreakTheChains av Human Rights Watch. Kampanjen är resultat av ett samarbete mellan människorätts- och anti-tortyrorganisationer samt aktivister. Syftet med kampanjen är att fler ska ta ställning för att personer med psykiska sjukdomars människliga rättigheter ska respekteras i alla länder.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät