För första gången någonsin sammanfattar FN världens klimatarbete – och uppmanar länder att ta till mer ambitiösa åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Foto (till vänster): Matt Palmer. Källa: Unsplash. Foto (till höger): Rapporten Global Stocktakes tredje och sista tekniska dialog inleds på Bonn Climate Change Conference. Foto: UNclimatechange. Källa: Flickr.

Utvecklingsmagasinet förklarar

FN varnar: Världens klimatarbete är inte tillräckligt

Världens länder är långt ifrån att nå Parisavtalets mål, och utsläppen kan överskrida delmålen med 40 procent om inte något görs omedelbart. Det visar den nysläppta Global stocktake-rapporten – i vilken FN för första gången någonsin sammanfattar världens länders klimatarbete. Rapporten lanseras inför FN:s klimatkonferens, COP28, för sätta press på världens länder att skala upp arbetet mot klimatförändringarna.

Världens länder måste sätta stopp för användandet av kol, olja och naturgas i alla sektorer, öka produktionen av förnybar energi och satsa på klimatvänliga innovationer. Det är några av de punkter som behöver lösas omgående om världen ska ha en chans att nå klimatmålen i Parisavtalet, visar den nysläppta Global stocktake-rapporten – som är skriven av FN:s klimatkonvention.

Rapporten visar vilka framsteg världens länder gör i klimatarbetet, bland annat gällande att minska utsläppen av växthusgaser, och var arbetet behöver förbättras. Resultatet av rapporten är tydligt – mycket mer behöver göras. Som läget ser ut nu kommer utsläppen vara 40 procent över delmålet 2030, som vi måste uppnå för att klara 1,5-gradersmålet, rapporterar Dagens Nyheter.

Del av Parisavtalet

Global stocktake-rapporten är en grundläggande del av Parisavtalet – det globala klimatavtalet som har slutits mellan nästintill alla världens länder. Parisavtalet går ut på att den globala temperaturökningen ska hålla sig under 2°C, och allra helst begränsas till 1,5°C. Som en del av Parisavtalet ingår det att sammanfatta världens länders klimatarbete vart femte år för att kunna styra det i rätt riktning, en uppgift som FN:s klimatkonvention ansvarar för.

Sedan Parisavtalet slöts 2015 har ambitionen för det globala klimatarbetet ökat i världen. Under klimatkonferensen i Glasgow 2021 kom världens länder fram till samlingsbeslutet The Glasgow Climate Pact – som för första gången nämner fossila bränslens roll i klimatarbetet.

Men det är inte tillräckligt och det behövs mycket mer kraftfull politik på alla fronter för att vi ska nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, visar alltså den senaste rapporten. FN:s klimatkonvention menar att världens länder bör förstå rapportens resultat som en varningsklocka.

– Jag uppmanar länderna att noggrant studera resultaten av rapporten och i slutändan förstå vad den betyder för dem och de ambitiösa åtgärder de måste vidta härnäst. Det är samma sak för företag, samhällen och andra viktiga nyckelaktörer, skriver Simon Stiell, Klimatkonventionens verkställande sekreterare, i ett pressmeddelande.

Rapporten ska sätta press på årets klimatkonferens

Rapporten lanseras inför FN:s klimatkonferens, COP28, som inträffar årligen och i år kommer äga rum i Dubai i december. Ambitionen är att rapporten ska sätta press på världens länder att intensifiera sina klimatarbeten och i enlighet med Parisavtalet lägga grund för nästa måluppsättning i fråga om utsläppsminskningar till 2035 och 2040. Även Europeiska kommissionen är hoppfull om att framtidens klimatarbete kommer utgå från FN-rapporten.

– Den europeiska klimatlagen ger kommissionen mandat att lägga fram ett klimatmål för 2040 efter den första Global stocktake-rapporten, skriver Europeiska kommissionen.

Global Stocktake
  • FN:s klimatkonvention (UNFCCC) har i uppgift att vart femte år, med start 2023, lansera en rapport om statusen för världens klimatarbete. Rapporten är viktig för att bevaka och granska arbetet med att uppnå målen inom Parisavtalet. 
  • Arbetet med rapporten började efter FN:s klimattoppmöte i Glasgow 2021. Rapporten sammanfattar 17 centrala punkter för att vi ska kunna nå Parisavtalets mål. 
Dela det här: