Kulturen lyser med sin frånvaro i Agenda 2030 och de globala målen. Flera aktörer inom kultursektorn har därför startat kampanjen #culture2030goal, för att inkludera ett artonde kulturfokuserat mål i Agenda 2030. ”Kulturen har förmågan att ändra vårt tankesätt”, säger Natalie Giorgadze på Culture Action Europe. Foto: Natalie Giorgadze/UN Women. Källa: Flickr.

Intervju

Flera aktörer uppmärksammar kulturens roll för hållbar utveckling

Agenda 2030 är det internationella samfundets gemensamma handlingsplan för att leda och lyfta omställningen mot en mer hållbar framtid. Samtliga FN-medlemmar skrev på agendan 2015 och fastställde därigenom att arbetet för en hållbar utveckling kräver insatser i flera sektorer. Men en sektor tycks saknas: kulturen.

FN och dess 193 medlemsländer antog 2015 handlingsplanen Agenda 2030 för att driva på arbetet mot en mer hållbar framtid. Agendan innehåller 17 globala hållbarhetsmål som fokuserar på olika områden, bland annat industri, fiske, konsumtion och jämställdhet. De 17 målen är uppdelade i 169 delmål för att göra arbetet lättare att mäta och utvärdera. Agendan ska i sin helhet agera som en mall för världens länder att följa för att åstadkomma framför allt långsiktig fred och välstånd.

Men enligt flera aktörer inom kultursektorn lyser kulturens roll i den hållbara utvecklingen med sin frånvaro. Därför påbörjade de ett samarbete 2013 som resulterade i den globala #culture2030goal-kampanjen. Kampanjen ämnar just att lyfta kulturens outnyttjade värde för hållbar utveckling genom att inkludera ett artonde kulturfokuserat mål i Agenda 2030. Fyra internationella nätverk och organisationer tog samma år fram ett manifest som motiverade kulturens betydelse för den global omställningen. 

– Kulturen saknas märkbart i de globala hållbarhetsmålen. Ändå skulle ingen argumentera för att kulturen är irrelevant för Agenda 2030. Kulturen har förmågan att ändra vårt tankesätt och för att nå hållbarhetsmålen krävs det just ändring av vår livsstil och vårt tankesätt, säger Natalie Giorgadze, kommunikations- och communitychef på Culture Action Europe (CAE) i Bryssel.

CAE är Europas största nätverk för organisationer, konstnärer, aktivister, beslutsfattare och mindre nätverk inom kultursektorn, och en av organisationerna som har varit drivande i kampanjen.

Förutom att lägga till ett artonde mål för hållbar utveckling föreslår Culture2030Goal-kampanjen också möjliga delmål. Dessa inkluderar bland annat främjande av lokala kulturer och produkter samt stöd för ursprungsfolk att stärka sina institutioner, kultur och språk.

– Världsledare bör inte förbise möjligheten att uttryckligen erkänna kulturen som en accelerator för utveckling i dag och som en pelare för framtida utvecklingsmodeller, säger Natalie Giorgadze.

Även EU har på senare tid uppmärksammat avsaknaden av kultur i Agenda 2030 och dess potentiella inverkan på den hållbara utvecklingen. Kommissionen skriver att kulturen kan vara ett kraftfullt verktyg för att förmedla kunskap gällande bland annat social rättvisa, jämställdhet och klimatförändringar. Den säger också att konstnärer och organisationer inom kultur ska vara fullt delaktiga i åstadkommandet av målen som är formulerade i EU:s Gröna giv – som är Kommissionens samling av förslag för att minska utsläppen av växthusgaser till 2030.

Varierat engagemang för kulturen

Artikel 6 i Agenda 2030 fastställer att de globala målen är universella och involverar alla länder oavsett inkomstnivå. Men länderna har visat ett varierande intresse för att inkludera kulturen i arbetet för hållbarhet. Belgien, Kroatien, Italien, Madagaskar, Turkmenistan och Förenade Arabemiraten är några länder som har uttryckt uppskattning och stöd för Culture2030Goal-kampanjen.

– Vi fortsätter att jobba med dem för att vidareutveckla vår uppmaning att inkludera kulturen i post-2030 ramverk för utveckling, berättar Natalie Giorgadze.

Arbetar för att säkra kulturens del i hållbarhetsarbetet

Mer än hälften av tiden för att genomföra Agenda 2030 har passerat och om sju år ska målen vara nådda. Tiden är knapp. Men det finns också en tid efter agendans tidsram – och arbetet måste fortsätta även efter 2030.

– Vi är hoppfulla att världsledare inte kommer missa möjligheten igen, som de gjorde 2015, att tydligt erkänna kulturens roll som en accelerator för utveckling, konstaterar Natalie Giorgadze.

Hon förklarar hur arbetet för tiden efter Agenda 2030 har påbörjats och att vidareutvecklingen av innehållet och formen av ett kulturfokuserat mål kommer ge utdelning – för både förarbetet för post-2030 och för kulturens roll i hållbarhetsarbetet.

– Vi står redo att arbeta med sekretariatet och medlemmarna av FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur för det gemensamma målet att försäkra att kulturen finns i hjärtat – och inte på kanten – av beslutsfattande rörande hållbar utveckling.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: