Ugandas president Yoweri Museveni har godkänt en lag som gör det olagligt att vara homosexuell. Men det som händer i Uganda sker inte av en slump. Det är ett resultat av den pågående mobiliseringen av den så kallade anti-genusrörelsen, skriver Levi Karvonen, internationell kommunikatör på RFSL. Foto: Foreign Commonwealth and Development Office/Anete Lusina. Källa: Flickr/Pexels.

Debatt

Uganda är bara början på hbtqi-motståndets mobilisering

Ett av de hårdaste anti-hbtqi lagförslagen världen har sett på länge har nu gått igenom i Uganda. Det här är en del av en global anti-genusrörelse, som växer sig allt starkare över hela den afrikanska kontinenten. Samtidigt som anti-genusrörelsen mobiliserar politiker och lagstiftare mot mänskliga rättigheter får de ta del av offentligt finansierat bistånd från länder i globala nord. Det skriver Levi Karvonen, internationell kommunikatör på RFSL.

Medan allt fler länder avkriminaliserar homosexualitet har Uganda gått åt motsatt håll. Den nya lagen, Anti Homosexuality Bill 2023, är omfattande och kommer föra med sig allvarliga konsekvenser för hbtqi-personer i Uganda. En av de allvarligaste klausulerna innebär att dödsstraff blir en möjlig påföljd för samkönat sex, till exempel för personer som tidigare har blivit dömda för det. Eftersom lagen även gör det straffbart med upp till sju års fängelse för hyresvärdar som medvetet hyr ut sina lokaler till hbtqi-personer är risken stor att hemlöshet kommer öka bland hbtqi-personer i Uganda. Det i sin tur gör dem ännu mer sårbara för våld och förföljelse. Det har redan kommit rapporter från landet om hbtqi-personer som har blivit vräkta.

Lagen riktar sig även specifikt in på hbtqi-organisationer och aktivister. Att “främja” homosexualitet har i och med den nya lagen blivit straffbart och kan ge upp till 20 års fängelse. Formuleringen är medvetet vagt utformad. Det kommer bli svårt att ens informera om hbtqi-personers existens, än mindre bedriva påverkansarbete för hbtqi-personers mänskliga rättigheter i landet.

Det som händer i Uganda sker dock inte av en slump, utan är ett resultat av den pågående mobiliseringen av den så kallade anti-genusrörelsen. Den består av en rad olika aktörer, från extremhögern till konservativa kristna och även vissa feminister, som motsätter sig alltifrån jämställdhet, abort och sexualundervisning till hbtqi-personers rättigheter. En rapport från aborträttsorganistionen IPAS visar hur organisationer från USA aktivt arbetar med att stärka motståndet mot hbtqi-personers rättigheter i Afrika, bland annat genom att hålla utbildningar för afrikanska lagstiftare. För även om Uganda har fått mest medial uppmärksamhet för den nya lagen är den här mobiliseringen inte något som endast sker inom landets gränser.

RFSL:s partnerorganisation East Africa Trans Health & Advocacy Network är baserad i Östafrika, och har sett att motståndet mot hbtqi-personer mobiliseras i flera länder över hela kontinenten. Kenya, Senegal, Ghana, Tanzania, Zambia och Burkina Faso är bara några exempel på länder där vi nu ser ett organiserat motstånd mot hbtqi-personers rättigheter, och aktiva försök att begränsa dessa. En oroande trend är också att mobiliseringen mot hbtqi-personers rättigheter även växer i länder där hbtqi-personer inte tidigare var kriminaliserade, till exempel i Mali.

Det har dock också framkommit att anti-genusrörelsen i Afrika inte bara har influerats av aktörer i globala nord. Enligt en rapport från The Institute for Journalism and Social Change har offentligt utvecklingsbistånd från en rad olika länder, däribland Sverige, finansierat flera organisationer som bland annat aktivt har lobbat för den hbtqi-fientliga lagen i Uganda. Sedan avslöjandet om att svenska biståndspengar har gått till att stötta delar av anti-genusrörelsen i Uganda, har Sida stoppat stödet till de berörda organisationerna. Detta är dock bara ett första steg.

RFSL vill se ett tydligt politiskt ansvarstagande för att säkerställa bättre säkerhetsrutiner och policy mot antidiskriminering i användandet av offentligt finansierat bistånd för att förhindra liknande situationer framöver. Det är även nödvändigt att granskningen av biståndet förbättras, särskilt i de regioner där det sker en mobilisering för att kriminalisera hbtqi-personer. Den svenska regeringen och andra regeringar i det globala nord behöver också aktivt ta avstånd från och motverka anti-genusrörelsens inflytande och hot mot mänskliga rättigheter i sina respektive länder.

RFSL

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL arbetar för en jämlik värld där alla hbtqi-personers mänskliga rättigheter respekteras och ingen lämnas utanför.

RFSL bedriver i dag ett omfattande internationellt arbete. Organisationen har partnerskap med hbtqi-organisationer i Östafrika, Östeuropa och Asien, påverkar i FN för hbtqi-personers rättigheter och verkar för att stärka hbtqi-aktivister och organisationers kapacitet genom att bland annat organisera utbildningar för aktivister.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: