Biståndsminister Johan Forsell (M) och statssekreterare Diana Janse bjöd in civilsamhället för att få inspel till reformagendan för biståndet – som ska utformas under året. Under mötet lyfte flera organisationer att det är otydligt vad regeringen faktiskt menar med ett effektivt bistånd. Foto: FUF.

Nyhet

Civilsamhället i möte med biståndsministern: “Osäkerhet och otydlighet inom politiken”

Under fredagen mötte flera civilsamhällesorganisationer biståndsminister Johan Forssell (M) och statssekreterare Diana Janse för att diskutera reformagendan för biståndet – som ska utformas under 2023. Kopplingen mellan handel och bistånd samt vad ett effektivt och transparent bistånd faktiskt innebär var några av diskussionspunkterna.  

Efter valet 2022 slopade den nya regeringen målet om att avsätta en procent av BNI till bistånd och införde i stället en treårig budgetram på 56 miljarder kronor per år för perioden 2023 till och med 2025. I år ska en reformagenda arbetas fram, och syftet med mötet med civilsamhället var att få in synpunkter och förslag på hur man ska utforma ett effektivt, transparent och långsiktigt bistånd.

I en inledande presentation beskrev Johan Forssell bland annat biståndets prioriteringar, varav en är att knyta biståndet närmare handel och svenska företag.

Handel och bistånd är inte två olika saker, utan två sidor av samma mynt, säger Johan Forssell.

Han pekade bland annat på Danmark och Finland – som har gjort liknande prioriteringar tidigare.

– Vi är övertygande om att inriktningen är den rätta.

Flera organisationer lyfte dock en oro kring denna prioritering, och risken för att mer stöd går till länder med fungerande handelsstruktur, och mindre till konfliktdrabbade låginkomstländer med vilka handel inte är möjlig.

– Det finns en stor oro att biståndet rör sig mot länder som redan är medelinkomstländer, som har en viss stabilitet och en fungerande rättsstat, säger Mattias Brunander, tillförordnad generalsekreterare på Diakonia. Han fortsätter:

– Det är viktigt att inte lämna länder där behovet av bistånd är som störst.

Även Amira Malik Miller, policyrådgivare på Fair Trade Sverige, pekade på risken för att de allra mest utsatta, som ska vara en prioritet för biståndet, inte nås i och med detta fokus.

– Handel bygger de facto inte välstånd för alla i världen, säger hon.

Under mötet påpekade även flera organisationer vikten av att i biståndet utgå från lokala aktörers behov – snarare än utförarnas.

“Otydlighet inom politiken har bidragit till ineffektivitet”

En annan central del av mötet var effektivitet i biståndet, och hur Sverige kan “uppnå största möjliga resultat i det vi gör”. Men flera organisationer ansåg att regeringen är otydlig med vad de faktiskt menar med effektivitet, inte minst på grund av de nedskärningar och omprioriteringar som regeringen har gjort i biståndet.

– Flera beslut har tagits där vi inte riktigt ser att denna analys har gjorts, säger Niklas Eköv, rådgivare på Svenska missionsrådet.

– Det är inte så effektivt att avsluta kontrakt så abrupt. Man behöver fundera över effekterna av sådana beslut, säger Judith McCallum, direktör på Life and Peace Institute (LPI), och hänvisar till regeringens nedskärningar i biståndet.

– Osäkerhet och otydlighet inom politiken har bidragit till det (ineffektivitet, reds. anm.), säger Cecilia Nilsson Kleffner, verksamhetschef på Concord Sverige.

En annan prioriterad fråga under fredagens möte var hur man kan öka transparensen i biståndet, så att det lättare går att följa hur resurser används och gör nytta.

Britt-Louise Andersson, påverkans- och kommunikationschef på ForumCiv, menar att kommunikation är ett viktigt verktyg för transparens, men även för biståndsviljan hos den svenska befolkningen.

– Det har försvårats när infokom-medlen har minskat, säger hon.

Men regeringen är av annan synpunkt.

– Biståndsmedel gör större nytta utomlands än i Sverige, säger Johan Forssell i sitt anförande.

Kommer fler möten om reformagendan

Under mötet lyfte Johan Forssell även flera av regeringens andra prioriteringar inom biståndet, däribland Ukraina, det humanitära stödet samt demokrati och mänskliga rättigheter. Enligt biståndsministern vill regeringen även öka klimatbiståndet och fokuset på kvinnor och jämställdhet. Men precis som vid tidigare möten med civilsamhället underströk man att det handlar om att prioritera – och att prioritera bort.

– Vi kommer inte kunna prioritera allt. Det är bara att gilla läget, säger Johan Forssell.

Enligt både Johan Forssell och Diana Janse var mötet ett av flera som kommer att hållas med civilsamhället under utformningen av reformagendan.

– Ni är avgörande för det här arbetet, säger Johan Forssell till civilsamhällesorganisationerna.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: