Nyhet

Biståndsdebatten blir Utvecklingsmagasinet

Biståndsdebatten har länge varit en aktiv plattform för diskussion och debatt om globala utvecklingsfrågor. Förra året flyttade Biståndsdebatten in på fuf.se och blev del av ett digitalt magasin. Nu ändrar vi namnet till Utvecklingsmagasinet.

Utvecklingsmagasinet kommer att fortsätta i Biståndsdebattens anda och uppmana till en kunskapsbaserad debatt om globala utvecklingsfrågor. I Utvecklingsmagasinet på fuf.se kan du hitta:

  • Debattartiklar skrivna av sakkunniga inom global utveckling
  • En veckovis sammanfattning av debatten om global utveckling på svenska opinionssidor
  • Reportage, krönikor, intervjuer och andra artiklar som skrivs av vår ideella redaktion. Den består av unga engagerade inom global utveckling.
  • Rapporter från våra utrikeskorrespondenter runtom i världen.
  • En kalender som samlar seminarier och evenemang om global utveckling runtom i Sverige.

På vår andra sajt, Utvecklingsarkivet.se, kan du hitta det dokumentarkiv som tidigare låg på Biståndsdebatten.se. Där finns propositioner, rapporter och utredningar om svenskt utvecklingssamarbete från 1960-talet till idag.

Biståndsdebatten har länge varit en aktiv aktör på Facebook och Twitter. Även där byter vi nu namn till Utvecklingsmagasinet (@utvmagasinet).

Så varför byter då Biståndsdebatten namn?

För det första bevakar vi mycket mer än bara bistånd. Fokus är på global utveckling och Sveriges roll i världen. Och biståndet är bara en liten del av Sveriges inflytande över den globala utvecklingen. Handel, turism, säkerhet och klimat är exempel på områden där Sveriges och svenskars agerande har stor betydelse för världens utveckling. Därför bevakar vi även dem.

För det andra är Utvecklingsmagasinet mycket med än en debattplattform. Det är ett digitalt magasin som ger utrymme för såväl debatt som kunskap och nya perspektiv från världen.

Vi hoppas att du uppskattar och tar del av det nya Utvecklingsmagasinet.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: