Sverige bör agera för att förutsättningar skapas och utbyggnad sker för ett samordnat europeiskt järnvägssystem enligt planen. Foto: Pixabay.

Nyhet

Akutplan ska hjälpa Sverige nå klimatmål

En Akutplan för att rädda klimatet har tagits fram av Klimatriksdagens utskott. 150 förslag på omställningsåtgärder i närtid ska nu hjälpa Sverige nå regeringens uppsatta mål att bli världens första utsläppsfria välfärdsstat.

För att ställa om mot ett mer klimatvänligt samhälle har Sverige tagit fram en Akutplan med 150 olika förslag på hur Sverige kan gå till väga för att nå flera klimatmål. Områdena täcker 10 tematiska områden, några av dem är energi, byggande, samhällsplanering, skog, hållbar ekonomi och konsumtion.

Målet är att minska utsläppen med 70 procent till år 2030 och nå netto noll senast år 2040. Det inkluderar utsläpp från konsumtion, sjöfart och utrikesflyget. Samtidigt behöver kolsänkorna i skog, mark och jordbruk öka med omkring 13 miljoner ton från och med i dag fram till 2040.

– Vi ser att statsmakternas klimatpolitiska ramverk inte är tillräckligt för att uppnå Parisavtalets klimatmål, och därför behövs kraftiga skärpningar i klimatpolitiken redan under denna och kommande mandatperiod, säger Jonas Bane, Klimatriksdagens ordförande i ett pressmeddelande.

Samarbete över gränser

Planen har även tagits fram av 40 ideella medlemmar. Forskare och experter har även bidragit med kunskap under flera seminarier under våren. Enligt Akutplanen bör handeln med utsläppsrätter skärpas, avvecklingen av fossila bränslen bör främjas, koks bör ersättas med vätgas inom järn- och stålindustrin och returplastanläggning ska stödjas. Flera andra delar rör samhällsplanering samt lokaltrafik och hållbart byggande. Akutplanen utgår från flera av målen inom Agenda 2030.

Nu kommer Klimatriksdagen fortsätta arbetet med Akutplanen med bland annat seminarier och podd med representanter från riksdagspartierna.

10 ÅR KVAR ATT NÅ KLIMATMÅL

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Mål 13 handlar om att skapa förutsättningar för att nå klimatmålen genom utbildning och innovation. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd i världen.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät