Trots den vackra naturen i Armenien är landet ännu ingen självklar destination för friluftsturism. Foto: Tom Allen, Transcaucasian Trail Armenia.

FUF-korrespondenterna, Intervju

Ny vandringsled ska främja turism och friluftsliv i Armenien

I det bergiga Armenien ska en ny vandringsled främja turism, miljövård och ungt ledarskap. Projektet, som går vid namnet Transcaucasian Trail (TCT), har som vision att binda ihop de tre sydkaukasiska länderna Armenien, Georgien och Azerbajdzjan. Utvecklingsmagasinet har intervjuat Ashot Davtyan, projektledare för TCT, om de utmaningar och möjligheter som projektet står inför.

På ett kontor i ett hippt co-working space i den armeniska huvudstaden Jerevan jobbar 33-åriga Ashot Davtyan. Han projektleder den nya satsningen Transcaucasian Trail, som syftar till att främja natur- och ekoturism i södra Kaukasus.

Södra Kaukasus består av tre länder – Armenien, Azerbajdzjan och Georgien. Det är en bergig region inklämd mellan Europa och Asien. Rent geografiskt är det en liten region, men den är rik på både natur och kultur. Det är vinets vagga och kristendomens kärna. Men trots den stora potentialen är området ingen självklar turistdestination – speciellt inte för länder i väst.

Detta vill Ashot Davtyan ändra på. Han är en del av Transcaucasian Hiking Association, en organisation med målet att bygga en 3 000 kilometer lång vandringsled genom hela Kaukasus. Syftet är att främja natur- och ekoturism och bygga ut tillgången till naturupplevelser för lokalsamhället.

”Jag är stolt över att visa upp Armenien som vandringsdestinstion”, säger Ashot Davtyan projektledare på TCT. Foto: Transcaucasian Trail Armenia.

Enligt FN:s organisation för turism, UNWTO, kan turism vara en ”drivkraft för ekonomisk tillväxt, inkluderande utveckling och miljövänlig hållbarhet”. Även Världsbanken har visat att turism är en viktig del av världsekonomin och att det kan skapa arbetsmöjligheter på flera nivåer av samhället. Detta är något som Ashot Davtyan kommer in på när han berättar om varför han anser att det är viktigt att Armenien blir en vandringsdestination.

– Syftet är inte bara att vandrare som kommer från andra länder ska dra nytta av leden, utan att den även ska gynna de lokala samhällena – att leden ska bli en del av ekonomin, en del av livet. Vi är ju inte ledens ägare, vi är bara de som binder den samman.

En utveckling av turism- och servicesektorn skulle kunna skapa nya möjligheter för ekonomisk aktivitet, menar han.

– Flera pensionat har redan öppnat längs leden där det tidigare inte funnits någonting. Det kan även gynna taxichaufförer, informationscentrum och researrangörer.

Projektet, som inleddes 2015 av britten Tom Allen, är fortfarande i startgroparna. Brist på uppdaterade kartor och befintliga markerade vandringsleder tvingade teamet att göra grovjobbet själva.

– Jag bodde ute i skogen i fyra månader i början, berättar Ashot Davtyan.

Även om en del av arbetet består av att bygga nya stigar försöker teamet använda så mycket som möjligt av de stigar som redan finns, förklarar Ashot Davtyan.

– Det finns redan många stigar som våra förfäder har använt för att gå till kyrkan eller från by till by. Idén är att koppla ihop dessa istället för att bygga nytt.

På så sätt undviker projektet att skada naturen, menar Ashot Davtyan.

Idén bakom Transcaucasian Trail är att restaurera och bygga ihop redan existerande stigar. Foto: Tom Allen, Transcaucasian Trail Armenia.

Samtidigt finns det risker med ökad turism. I december 2021 publicerade UNTWO en rapport om hur bergsturism kan utvecklas på ett hållbart vis. Rapporten identifierar flera risker med ökat antal turister i bergsmiljöer, såsom vattenförorening och nedskräpning, som stör ekosystem och djur- och växtliv. Fler resande leder även till ökade utsläpp och överkonsumtion, som kan bidra till att driva upp kostnaderna för lokala invånare.

Men Ashot Davtyan är övertygad om att projektet är positivt för alla delar av samhället. Dels är antalet vandrare på leden än så länge relativt lågt, dels är de som kommer generellt vana vid och måna om att resa på ett hållbart sätt, berättar han.

Och TCT vill vara mer än bara en vandringsled. Den erbjuder också ett sätt för ungdomar att lära sig mer om miljövård, ledarskap och engagemang i samhället. Bland annat genom programmet Youth for Change, där ungdomar från olika delar av Armenien får delta i läger för att lära sig om friluftsliv och naturupplevelser.

Som alla aspekter av livet i Armenien påverkas TCT av den pågående konflikten med Azerbajdzjan. De två grannländerna har sedan 1990-talet varit i en utdragen konflikt och har vid två tillfällen varit i fullskaligt krig mot varandra. Gränsen mellan länderna är stängd, och de flesta länder har utfärdat reseavrådan till flera regioner i Armenien på grund av det spända säkerhetsläget.

Men Ashot Davtyan vill visa att Armenien inte bara handlar om konflikten, utan att landet har mycket att erbjuda. Han hoppas att fler ska få möjlighet att upptäcka Armeniens vackra natur.

– Jag är stolt över att visa upp Armenien som en vandringsdestination.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: