FUF-korrespondenterna

Djurens Rätt på Västbanken

I Palestina pågar en ständig kamp för mänskliga rättigheter. Här träffade jag personer som inte endast valt att kämpa för sig själva, utan även för djuren.

Palestinian Animal League är en organisation som skapades år 2011 av två palestinier som valt att kämpa for rättigheterna till ett liv i frihet, utan förtryck och utnyttjande, för både människor och djur.

I en artikel på deras hemsida som diskuterar att många palestinska politiska fångar ingått i hungerstrejk som protest mot de rättigheter som blivit fråntagna dem i israeliska fängelser skriver en av organisationens grundare, Ahmad Safi:

– Våldet som har format vårat liv är vad som driver oss att kämpa för svagare individer utnyttjade av starkare krafter. Det är svårt att inte jämföra de erfarenheter vi delar med dem och inom denna värld där återkommande mönster av våld spelas ut av de starka mot de svaga, hur kan vi dra skillnad mellan djuren och oss?

När jag själv funderar på det, kommer mina försök till förklaring ofta tillbaka till samma cirkel av agerande: en utan tanke på konsekvenser. Det gäller ockupationen lika mycket som för djurindustrin. En konstant strävan efter ett bättre liv för en själv, utan hänsyn till hur det kommer att påverka andra.

Här får jag ständigt höra kommentarer såsom; ”mänskliga rättigheter går före djurens” och ”vi har inte lyxen att oroa oss för djurens välmående” och jag ser hur detta tänk än en gång fortsätter att separera rättigheter mellan de svaga och starka, tillbaka till samma cirkel, fast med nya deltagare. Jag ser att vägen till fred är genom att värdesatta varje liv jämlikt. Vare sig du kommer från Israel eller Palestina, eller är född som kyckling eller häst.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: