Debatt

Regeringen prioriterar minskad spridning av små och lätta vapen

Arbetet mot okontrollerad spridning av små och lätta vapen har länge varit en prioriterad fråga för Sverige. Det visar sig bland annat i budgeten för 2018, skriver statssekreteraren Ulrika Modéer i ett svar till Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor.

Det är välkommet att Karin Olofsson och Maria Andersson Willner från Parlamentarikerforum uppmärksammar konsekvenserna av den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen. Illegala vapenflöden förvärrar konflikter, hotar fred och utveckling och orsakar stort mänskligt lidande. Vikten av att minska sådana vapenflöden för att nå hållbar utveckling och bidra till fred har belysts allt mer under de senaste åren, inte minst i Agenda 2030. Arbetet mot okontrollerad spridning av små och lätta vapen har länge varit en prioriterad fråga för Sverige, manifesterat bland annat genom aktivt deltagande och stöd till internationella processer och instrument som FN:s handlingsprogram mot illegal handel med små och lätta vapen samt FN:s vapenhandelsfördrag (ATT).

I strategin för hållbar fred, som antogs efter beslut av regeringen den 24 augusti i år, står som ett av åtta delmål att verksamheten ska bidra till stärkt kapacitet att minska okontrollerad spridning av små och lätta vapen. Budgeten för Sidas arbete under strategin uppgår enligt budgetpropositionen till 415 miljoner kronor. Även Folke Bernadotteakademin ska bidra till genomförandet av strategin och kommer under 2018 avsätta upp till 13,5 miljoner kronor för detta ändamål.

Det är viktigt att poängtera att insatser för att förhindra spridning av små och lätta vapen inte endast finansieras via strategin för hållbar fred. Detta görs genom flera geografiska och regionala strategier, exempelvis för Guatemala och för Afrika söder om Sahara, samt genom stöd till fonder, civilsamhällesorganisationer och forskning.

Sammantaget återspeglas regeringens ambition att satsa på minskad spridning av små och lätta vapen i det ökade budgetutrymme som föreslås för år 2018 och i strategin för hållbar fred. Samtidigt måste strategin givetvis omsättas i praktiken. Arbetet med att nå de uppsatta målen kommer att pågå till år 2022.

Ulrika Modéer

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du svara på debattartikeln eller är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: