Svalka i en varm värld

Datum och tid: 28 maj, 17:00 - 18:30

Vad har Sveriges första nationella Medborgarråd om klimatet kommit på för lösningar på hur Sverige ska kunna minska klimatutsläppen? Vad vill näringslivet göra för klimatomställningen? Hur kan engagerade unga inspirera andra unga att engagera sig i klimatfrågan, trots att mångas intresse för klimat och miljö tycks ha svalnat? Och vilka möjligheter har egentligen Europaparlamentet att rädda världen från en klimatkollaps? Dessa brännande frågor kommer vi att diskutera på seminariet Svalka i en varm värld den 28 maj kl. 17.00-18.30 på The Park Södermalm. 

Läs mer »

14 maj, 2024

Stigande temperatur – minskad klimatambition

Datum och tid: 15 maj, 08:30 - 10:00

Till anmälan » Stigande halter av växthusgaser i atmosfären har rubbat balansen i jordens klimatsystem, vilket har lett till en snabbt stigande global medeltemperatur. År 2023 var det varmaste året som hittills har uppmätts på jorden, och klimatförändringarna leder till allt mer påtagliga miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser runt om i världen. Dessa konsekvenser kan […]

Läs mer »

7 maj, 2024

The Roads to the Development Jobs

Datum och tid: 8 maj, 11:30 - 13:00

To registration » Welcome to this online event to get inspired on how you can find your dream job within the development sector! In the first part of the event, you will meet three young professionals who in different ways work with international development. They will share their experiences and talk about how one can […]

Läs mer »

4 april, 2024

Nu är årsmöteshandlingarna ute!

Den 21 mars kl. 17.30-19.00 är det dags för FUF:s årsmöte! Nedan hittar du alla handlingar till årsmötet. Kallelse och dagordning Verksamhetsplan 2024 Budget 2024 Valberedningens förslag 2024 Verksamhetsberättelse 2023 Ekonomisk rapport 2023 Årsbokslut och revisionsberättelse 2023 Revisionsrapport 2023 Stadgeändringsförslag  Som FUF-medlem är du välkommen att vara med och delta och rösta. Läs mer om […]

Läs mer »

14 mars, 2024

EU + val = EU-val

Av: Kansliet

Bara var sjätte väljare vet att det är EU-val i juni – trots att EU jobbar med viktiga frågor som demokrati, klimat, fred och säkerhet och är världens största biståndsgivare. Under året genomför därför FUF projektet EU-valen, som tar avstamp i parlamentsvalet i sommar.

Läs mer »

14 mars, 2024

FUF:s årsmöte 2024

Datum och tid: 21 mar, 17:30 - 19:00

FUF är en medlemsorganisation och årsmötet är dess högsta beslutsfattande organ. Alla FUF-medlemmar har rätt att rösta om organisationens utveckling och framtid under årsmötet. Motioner ska vara FUF tillhanda senast den 7 mars. Motioner skickas per mejl till fuf@fuf.se. Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida senast en vecka innan årsmötet. Vi bjuder […]

Läs mer »

20 februari, 2024

FUF krymper till följd av nedskärningarna i biståndet

Av: Kansliet

Dessvärre har molnen mörknat för FUF inför 2024. De anslagsposter som via ForumCiv, Sida och FBA under många år har finansierat lejonparten av våra projekt och program är nedlagda. Vi har därför jobbat hårt för att hitta helt nya finansieringsvägar – både inom och utom landets gränser – och även om vi fortfarande väntar ett par besked har vi inför 2024 behövt ta flera smärtsamma beslut. För att vi ska kunna fortsätta bedriva vår verksamhet framöver behöver vi all hjälp vi kan få.

Läs mer »

16 februari, 2024

Värld i kris – myndighet i förändring: Samtal med Per Olsson Fridh

Datum och tid: 9 feb, 08:30 - 10:00

Till anmälan » ”2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen i Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i […]

Läs mer »

25 januari, 2024

Den nya biståndspolitiken: Samtal med statssekreterare Diana Janse

Datum och tid: 6 feb, 16:15 - 17:30

Till anmälan » I december presenterade regeringen reformagendan som anger den nya inriktningen för det svenska biståndet. Med anledning av det bjuder FUF in till ett samtal med Diana Janse, statssekreteraren hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M), den 6 februari kl. 16.15 till 17.30. Anna Blücher, ordförande i FUF, kommer att moderera diskussionen där […]

Läs mer »

24 januari, 2024