FUF-priset 2023 tilldelas Thomas Hammarberg

Thomas Hammarberg tilldelas FUF-priset 2023 för att han med stort engagemang och skicklighet har initierat, drivit och lett insatser till försvar för mänskliga rättigheter, och mot rasism och diskriminering. Genom sitt starka engagemang för barnrättsfrågor var han bland annat pådrivande för tillkomsten av FN:s barnkonvention. I en tid när fri- och rättigheter utsätts för nya hot är Thomas Hammarberg – genom sin gärning och de ideal som han står för – en förebild och en påminnelse om vikten av det kontinuerliga arbetet för en mer inkluderande och rättvis värld.

Thomas gästar FUF för ett prisseminarium i höst – håll utkik i våra kanaler!

Publicerad: 11 juni, 2024