Sida – Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter

Om organisationen Biståndsmyndigheten Sida, enheten för mänskliga rättigheter och demokrati (DEMO). Enheten har ansvar för att genomföra två strategier, dels strategin för mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer, dels strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organistioner. Enhetens portfölj innehåller idag avtal med ca 60 genomförande partners. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska […]

12 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för Rättvisa och Fred

Om organisationen Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida har över 700 anställda, fördelade mellan tre kontor i Sverige samt ute i fält där Sida i 33 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika bedriver utvecklingssamarbete. Sidas […]

12 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Stiftelsen Choice

Om organisationen Stiftelsen Choice arbetar inom preventionsområdet och målgruppen är ungdomar och unga vuxna. I 10 år har vi arbetat i Sverige med ett koncept som nu ska exporteras utomlands. Konceptet bygger på att läkar- och psykologstudenter undervisar högstadie- och gymnasieelever om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak samt utbildar eleverna […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Engineers Without Borders Sweden

About the organization Engineers Without Borders Sweden (EWB-SWE) is a Non-Governmental Organisation striving to make a long-term impact in the work towards the United Nations Sustainable Development Goals. Through humanitarian engineering, we engage, inspire and unite people to build a sustainable future. With our engineering expertise from industry and academia, we are active both in […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

FCG Swedish Development AB

About the organization FCG Sweden is a Swedish consultancy firm and training organisation and the focus of our work lies on capacity building and institutional development in the global south. We work mostly through public procurement and the projects are commissioned by donor organisations such as Sida, the World Bank, the European Union, UN agencies, […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för kapacitetsutveckling

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling, PGU. Enheten CAPDEV (Capacity Development) ansvarar för genomförandet av strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

ForumCiv – Generalsekreterarens stab

Om organisationen ForumCiv är en biståndsorganisation som arbetar för ett starkt civilsamhälle. Vi är Sveriges största plattform för civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånd och utveckling. Tillsammans med våra ca 140 medlemsorganisationer arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Vi arbetar i fem länder där vi stöttar lokala organisationer direkt […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Chefsekonomteamet

Om organisationen Praktikplatsen är på Sidas Chefsekonomteam som arbetar verksövergripande med fattigdomsanalys, omvärldspaning, och inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling. Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för civila samhället

Om organisationen Sidas enhet för civila samhället (CIVSAM) ansvarar för genomförandet av regeringens ”Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022”. Enhetens arbete ska bidra till stärkt kapacitet hos civilsamhällesaktörer i utvecklingsländer att bidra till fattigdomsminskning och främja ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhället i utvecklingsländer. Enheten har även ett verksövergripande ansvar för […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för Fred och mänsklig säkerhet

Om organisationen Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik. Målet för Sveriges arbete med internationellt bistånd är att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vi möjliggör utveckling som prioriterar de allra fattigaste. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik