Sida – Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter

Om organisationen Biståndsmyndigheten Sida, enheten för mänskliga rättigheter och demokrati (DEMO). Enheten har ansvar för att genomföra två strategier, dels strategin för mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer, dels strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organistioner. Enhetens portfölj innehåller idag avtal med ca 60 genomförande partners. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska […]

12 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för Rättvisa och Fred

Om organisationen Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida har över 700 anställda, fördelade mellan tre kontor i Sverige samt ute i fält där Sida i 33 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika bedriver utvecklingssamarbete. Sidas […]

12 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

FCG Swedish Development AB

About the organization FCG Sweden is a Swedish consultancy firm and training organisation and the focus of our work lies on capacity building and institutional development in the global south. We work mostly through public procurement and the projects are commissioned by donor organisations such as Sida, the World Bank, the European Union, UN agencies, […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

ForumCiv – Generalsekreterarens stab

Om organisationen ForumCiv är en biståndsorganisation som arbetar för ett starkt civilsamhälle. Vi är Sveriges största plattform för civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånd och utveckling. Tillsammans med våra ca 140 medlemsorganisationer arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Vi arbetar i fem länder där vi stöttar lokala organisationer direkt […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för kapacitetsutveckling

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling, PGU. Enheten CAPDEV (Capacity Development) ansvarar för genomförandet av strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Chefsekonomteamet

Om organisationen Praktikplatsen är på Sidas Chefsekonomteam som arbetar verksövergripande med fattigdomsanalys, omvärldspaning, och inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling. Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för civila samhället

Om organisationen Sidas enhet för civila samhället (CIVSAM) ansvarar för genomförandet av regeringens ”Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022”. Enhetens arbete ska bidra till stärkt kapacitet hos civilsamhällesaktörer i utvecklingsländer att bidra till fattigdomsminskning och främja ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhället i utvecklingsländer. Enheten har även ett verksövergripande ansvar för […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för Fred och mänsklig säkerhet

Om organisationen Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik. Målet för Sveriges arbete med internationellt bistånd är att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vi möjliggör utveckling som prioriterar de allra fattigaste. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för global hållbar ekonomisk utveckling (GLOBEC)

Om organisationen Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) har i uppdrag att genomföra regeringens tematiska/globala strategier inom utvecklingssamarbetet; bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys; samt bidra till Sidas expertstöd till regeringen. INTEM består av fem enheter. Enheten GLOBEC har ansvar för att genomföra den av regeringen beslutade globala strategi […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för globala miljösamarbeten (GLOBEN)

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra svensk politik för global utveckling, och ska bidra till att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att förbättra sina […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik