Anna-Karin Gauding, FUF-pristagare 2018.

Nyhet

Anna-Karin Gauding får FUF-priset 2018

Nu är det klart att 2018 års FUF-pris tilldelas Anna-Karin Gauding. Hon har under flera decennier jobbat i Latinamerika för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och internationella utbyten. Dessutom har hon skapat många band mellan människor i Sverige och Latinamerika.

Juryns motivering lyder:

”Anna-Karin Gauding tilldelas FUF-priset 2018 för sitt outtröttliga arbete för demokrati, utveckling och respekt för mänskliga rättigheter i Latinamerika, och för att hon varit drivande i att skapa samarbete och kunskapsutbyte mellan människor i Sverige och Latinamerika.”

Anna-Karin Gauding har jobbat med bistånd och internationella utbyten i Latinamerika ända sedan 1970-talet då hon åkte som volontär med UBV (numera Latinamerikagrupperna) till Chile. Hon har kämpat för att främja demokrati och mänskliga rättigheter på kontinenten, inte minst under de svåra diktaturåren på 1970- och 80-talen.

Under de senaste decennierna har hon bland annat jobbat med biståndsorganisationen Diakonia och byggt upp organisationen Corporación Edelstam som jobbar med mänskliga rättigheter till minne av Harald Edelstams gärningar under diktaturtiden.

Hon startade 2013 det chilensk-svenska kulturinstitutet (Instituto Chileno Sueco de Cultura) där hon sedan 1,5 år tillbaka är ordförande. Hon har även organiserat otaliga kunskapsutbyten mellan Sverige och latinamerikanska länder, till exempel om förnyelsebar energi och avfallshantering och arbetar halvtid med projekt kring cirkulär ekonomi i ett interkommunalt avfallsbolag i Santiago.

2014 tilldelades Anna-Karin Gauding Bernardo O’Higgins-orden av den dåvarande presidenten i Chile, Michelle Bachelet. Orden Bernardo O’Higgins tilldelas utlänningar som gjort speciellt viktiga insatser för landet.

Anna-Karin Gauding har skrivit böckerna Mellan svärdet och kalken om folkrörelser och demokrati i Latinamerika och Lazos solidarios : la cooperación sueca en Chile 1970-2010 om Sveriges utvecklingssamarbete med Chile. Hon har också varit redaktör för boken Collar de voces som innehåller vittnesmål från personer som räddats eller arbetat tillsammans med Harald Edelstam.

2007 gjorde var Anna-Karin Gauding Sommarpratare i Sveriges Radio. Hon bor sedan många år i Santiago i Chile.

FUF-priset är ett årligt pris som delas ut av Föreningen för Utvecklingsfrågor för särskilt goda insatser inom internationellt utvecklings- och biståndsarbete. Under våren kommer Anna-Karin Gauding som FUF-pristagare att hålla ett seminarium i Stockholm.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: