Debatt

Vi underlättar granskning av biståndet

Det omformulerade uppdraget för OmVärlden hindrar inte att den Sida-finansierade tidningen från att granska biståndet. Dock måste det i första hand vara andra redaktioners uppgift att granska biståndet, eftersom OmVärlden aldrig kan uppfattas som helt obereonde så länge som Sida äger varumärket. Det skriver Sidas kommunkationschef Joachim Beijmo

När vi nu förändrar uppdraget för OmVärlden verkar en del tro att vi på Sida vill undvika granskning. Det stämmer inte. Granskning gör det svenska biståndet bättre och det är en viktig uppgift som vi vill underlätta och stödja.

Vi vill fortfarande att OmVärlden ska arbeta oberoende av Sida och andra aktörer, med egen chefredaktör och egen ansvarig utgivare. Granskande journalistik är en del i uppdraget, men det är inte huvuduppgiften.

Därför är det viktigt för oss att tydliggöra att uppdraget i första hand handlar om att öka kunskapen om global utveckling och hur biståndet bidrar (eller misslyckas med att bidra) till hållbar utveckling. Det är det uppdrag vi har från regering och riksdag. I det arbetet är granskande journalistik en viktig del för OmVärlden.

Granskningen av biståndet står och faller självklart inte med vår ägarpolicy för OmVärlden. Det vore förmätet att tro. Det finns en Riksrevision, en Expertgrupp för biståndsanalys, en riksdag med ett utrikesutskott, ett civilsamhälle med engagerade organisationer och – förstås – redaktioner och journalister som inte får betalt från informationsanslaget ur statsbudgeten.

Att granska och gräva i utvecklingspolitiken och biståndet måste i första hand vara en uppgift för andra redaktioner. Omvärlden kan aldrig uppfattas som helt oberoende så länge Sida äger varumärket och finansierar produktionen med pengar från informationsanslaget.

Trots att jag aldrig har försökt påverka, eller ens haft en susning i förhand om, innehållet i OmVärlden på de fem år jag har varit kommunikationschef på Sida så avfärdar debattörer OmVärlden som ”bistånds­branschens PR-skrift” på grund av finansieringen och det faktum att myndigheten äger tidningen.

Tyvärr finns inte ekonomin för att sätta OmVärlden i eget bolag eller en stiftelse. Fanns marknaden skulle ingen vara gladare än jag, för i en sådan konstruktion skulle oberoendet vara svårare att ifrågasätta.

Sveriges redaktioner har alla möjligheter att granska och få insyn i biståndet. Vi är det enda politikområdet med en transparensgaranti och en webbplats (openaid.se) som garanterar insyn. Sida är också den myndighet som är mest öppna med korruptionsrisker och publicerar en årlig rapport om hanteringen av korruptionsärenden.

För att öka möjligheterna till oberoende journalistik om bistånd och global utveckling har vi dessutom sedan många år finansierat stipendier som Hiertanämnden delar ut. De går till fördjupnings- eller reportageresor och har till exempel använts av reportrar som Jenny Nordberg, Nils Resare och Terese Cristiansson som förhoppningsvis har kunnat granska biståndet bättre tack vare det.

Vi förändrar OmVärldens uppdrag för modernare arbetssätt och distributionsformer, och vi vill ha en kostnad som är rimlig i förhållande till hur många personer OmVärlden når. Då passar vi också på att förtydliga uppdraget. Tolkningen att vi därmed ”stoppar granskning” är helt orimlig.

Vi ger redaktionen fortsatt frihet att arbeta under en egen ansvarig utgivare. Jag ser fram emot fortsatt granskning från OmVärlden, och från andra redaktioner. Det behövs för att vår verksamhet ska göra största möjliga nytta för människor som lever i fattigdom eller ofrihet.

Joachim Beijmo, Kommunikationschef på Sida

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du svara på debattartikeln eller är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: