Foto: Aleksandr Ledogorov, Unsplash

Debatt

”Vi får aldrig glömma vår vision om en fredlig och hållbar värld”

Miljöpartiet står upp för ett stort och effektivt bistånd där resurserna kommer de mest utsatta människorna till del. Internationellt utvecklingssamarbete är livsviktigt, samtidigt som arbetet för en hållbar värld varken kan eller ska hänga på biståndet. Alla delar av samhället måste leverera om vi ska lyckas, skriver Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin.

Vi lever i en dramatisk tid. På många håll i världen utmanas de mest grundläggande värderingar och mänskliga rättigheter av konservativa krafter. Antalet kvinnor och män, flickor och pojkar som drabbas av katastrofer ökar för varje år. De långdragna konflikterna i bland annat Syrien, Afghanistan, Jemen, Myanmar och på Afrikas horn är det största skälet till detta. Samtidigt är klimatförändringarna här med kraft. Jorden har feber och havsisarna smälter. Extrema väderhändelser drabbar alltid dem med minst resurser hårdast.

Vi måste ha en solidarisk resursfördelning

Internationellt utvecklingssamarbete är livsviktigt och jag är stolt över att jag presenterade den största biståndsbudgeten någonsin i Sverige förra året. 1-procentsmålet är viktigt av flera skäl. Många länder drar ner sitt bistånd, trots att både konflikterna och de humanitära behoven ökat de senaste åren. Jag menar att vi måste ha en solidarisk fördelning av resurser världen över.

Miljöpartiet står upp för ett effektivt bistånd. Det betyder att resurserna kommer de mest utsatta människorna till del genom att Sverige i så hög grad som möjligt stödjer utvecklingsländer att själva ta ansvar för sin egen utveckling.

Allting hänger ihop. I ett hållbart samhälle vävs de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna samman. Arbetet med de Globala målen är högprioriterat. Det är tolv år kvar tills vi gemensamt – världen – ska ha uppnått Agenda 2030. Det är kort tid, och vi har ett stort arbete framför oss som inte kan eller ska vara avhängigt av biståndet. Hela det ekonomiska systemet, civilsamhället, lokalsamhällen, företag och politiken måste leverera om vi ska ha den minsta möjlighet att lyckas. Och vi måste lyckas.

”Kvinnors rätt och möjlighet att delta i de rum där beslut fattas är högsta prioritet”

Förtryck, diskriminering och sexuellt våld mot kvinnor och flickor förekommer över hela världen. Vi ser också bakslag för kvinnorättsaktivister inte minst i och med det krympande demokratiska utrymmet. Vi kommer att fortsätta stå upp för yttrandefriheten, för dem som försvarar mänskliga rättigheter och för oliktänkande och pluralism i det civila samhället. Vi kommer att fortsätta försvara allas rätt till sin egen kropp och sexualitet. Kvinnors rätt och möjlighet att delta i de rum där beslut fattas är högsta prioritet. Som minister för internationellt utvecklingssamarbete har jag bland annat ökat stödet för sexuell och reproduktiv hälsa och tagit fram en ny global strategi för jämställdhet inom utvecklingssamarbetet med fokus bland annat på stöd till kvinnoorganisationer.

Idag ser vi att fattigdom koncentreras i sviktande och konfliktfyllda länder. Konflikterna är också mer utdragna än tidigare. Arbetet för fred handlar om att lösa de konflikter som pågår – men också om det långsiktiga och förebyggande arbetet för att konflikterna inte ska kunna få fäste. I det arbetet är det nödvändigt att motverka klimatförändringarna och de resursbrister ett förändrat klimat ger. Det är inte bara på hemmaplan som det extrema vädret fått svåra effekter på till exempel jordbruk och djurhållning. Där motståndskraften mot extrema väderhändelser och missväxt är svag påverkas hela samhället. Utan jobb, mat eller tak över huvudet är den unga generationen ett lätt byte för extremistiska rörelser. Många tvingas att fly sina hem.

Biståndskronor gör mest nytta där de behövs som bäst

För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt behövs ett helhetsgrepp om både humanitära och långsiktiga insatser. Och de behöver samordnas bättre. Här har FN en viktig roll att spela. Dessutom behövs det multilaterala och internationella samarbetet som en motkraft till de protektionistiska och nationalistiska strömningar som påverkar hela världssamfundet. Sverige är en stor kärnstödsgivare till FN. Det betyder att vi också har möjlighet att påverka hur FN-organen ska prioritera.

Vi ställer krav på FN, på institutionerna och medlemsländerna att prioritera och att koordinera sig bättre. Vi arbetar aktivt för ett mer effektivt, transparent och inkluderande humanitärt bistånd, bland annat inom ramen för the Grand Bargaindär Sverige leder diskussionerna om ökat icke-öronmärkt humanitärt stöd. Samordning och beredskap finns på plats och varje biståndskrona kan göra mer nytta där den behövs som bäst.

Jag är stolt över att Sverige står upp för biståndets effektivitet och integritet, med ett tydligt tänk kring hållbara resultat, i en tid då många länder driver på för att urholka definitionen av bistånd så att resurserna kan strösslas ut på andra politikområden. Vi har en stor och stark biståndsbudget. Med klokhet och kompetens ska de pengarna användas väl och ge hållbara resultat. Vi får draghjälp av Agenda 2030 och politiken för global utveckling, PGU. Vi får aldrig glömma vår vision om en fredlig och hållbar värld. Det är målet med vårt internationella utvecklingssamarbete.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: