En väljare i Afghanistan

Debatt

Demokrati ska vara det övergripande målet för svenskt bistånd

Liberalerna vill att svenskt bistånd ska gå till länder som satsar på utveckling och demokrati. Med demokratiska reformer minskar korruptionen och samtidigt gynnas länders ekonomi. Detta skriver Liberalernas utrikespolitiska talesperson Fredrik Malm.

År 1941 hände något unikt i vår historia. Två demokratier var formellt i krig med varandra, Finland och Storbritannien. Trots att knappt några strider ägde rum mellan länderna är det unika fenomenet talande. Demokratier strider inte mot varandra. Det finns praktiskt taget inga andra exempel på att två demokratier hamnat i krig mot varandra än just fallet Finland-Storbritannien.

Demokratier samarbetar och bildar gemensamt välstånd istället för att kriga mot varandra.

Vi vill att demokratin ska spridas till fler länder

Det övergripande målet för svensk utrikespolitik och svenskt bistånd måste vara att demokratin sprids till fler länder. Målet är att alla människor ska kunna åtnjuta de rättigheter och friheter som präglar demokratiska samhällen.

Av världens befolkning bor idag endast 39 procent i länder som är att betrakta som demokratier. I icke-demokratiska länder, till exempel Egypten, förföljs homosexuella och luras in i bakhåll av myndigheterna. I icke-demokratiska länder, likt Nordkorea, använder ledningen landets resurser till att bygga statyer över dem själva i stället för att mätta befolkningen. I icke-demokratiska länder, likt Kuba, fråntas strejkrätten och föreningsfriheten.

Demokrati ska vara en förutsättning för svenskt bistånd

En utgångspunkt för oss liberaler är att Sverige inte ska ge bistånd till diktaturer, undantaget katastrofhjälp. Vi ger gärna bistånd till dem som strävar efter reformer, till exempel oberoende organisationer, kvinnorättsgrupper och oberoende journalister, men vi vill inte att svenskt bistånd går rakt in i odemokratiska regimers fickor.

För oss liberaler är det viktigt att värna enprocentsmålet. Sverige är ett rikt land som ska vara solidariskt gentemot individer i fattigare delar av världen som behöver stöd. Det är även självklart att Sverige ska bidra med hjälp vid humanitära katastrofer.

Demokrati är lösningen på många av dagens problem

Det är Liberalernas bestämda åsikt att demokratiska reformer långsiktigt löser många av dagens problem. Med mer yttrandefrihet och pressfrihet granskas korruption och maktmissbruk. Med fungerande fria val kan invånarna rösta bort ansvarslösa politiker. Demokratiska stater satsar mer på forskning och välfärd. Och länder som väljer demokratiska reformer får också större möjligheter till globaliseringens framgångar och en växande ekonomi.

Trots att demokratin har backat för tolfte året i rad är världen på många sätt bättre än vad den någonsin har varit förut. Den extrema fattigdomen halverades mellan 2005–2015. Svåra sjukdomar har trängts tillbaka. Fler får tillgång till sanitet och hälsa.

Ekonomisk liberalism och liberal demokrati måste förenas

Trots att marknader har liberaliserats har många miljoner människor ännu inte fått åtnjuta liberala rättigheter i form av demokrati. Detta visar tydligt att ekonomisk liberalism också måste förenas med liberal demokrati. Men när samhällen utvecklas ekonomiskt så ökar också möjligheten för att demokratiska värderingar får starkare fotfäste.

Genom att villkora svenskt bistånd och uppmuntra de länder som gör demokratiska framsteg hoppas Liberalerna att fler länder ska utvecklas i en positiv riktning. Svenskt bistånd ska tydligare kopplas till mottagarlandets vilja och motivation att genomföra reformer för demokrati och utveckling.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: