Flera debattörer har under veckan påpekat svårigheterna med att få fram hjälp till personer i nordöstra Syrien som har drabbats av jordbävningen. Foto: Begum Iman, European Union. Källa: Flickr.

Aktuell debatt

Vecka 7: Debattörer kritiserar biståndspolitiken och bristande stöd till Syrien

Under den gångna veckan har skribenter på svenska debatt- och ledarsidor både riktat kritik mot Sveriges biståndspolitik och mot att hjälp inte når fram till nödställda i Syrien efter jordbävningarna. Det svenska miljömålssystemet har också varit föremål för debatt. SD:s miljöpolitiska talesperson kallar det för ett “resurskrävande monster”, medan statstjänstemannen Magnus Eriksson lyfter fram styrkorna med systemet.

– Forssells biståndsslakt skämmer ut Sverige.

Så lyder rubriken till Jonna Simas ledartext på Aftonbladet, i vilken hon skriver om regeringens slopande av enprocentsmålet, som exempelvis har lett till minskat anslag till Myanmar, Palestina och Guatemala. Biståndsorganisationers informationsarbete är också kraftigt drabbade av nedskärningarna. 

– I omvärlden växer problemen med klimatförändringar, krig, svält och naturkatastrofer. Samtidigt sluter sig Sverige. Regeringens enda strategi för att möta detta verkar vara att sticka huvudet i sanden, skriver hon.

Även Göran Sundström, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, engagerar sig i biståndspolitiken i en debattartikel i Omvärlden. Han ger bland annat tre råd till politikerna gällande biståndspolitiken.

Det första rådet till Forssell är alltså att involvera förvaltningen i utformningen av reformagendan, skriver han.

Hjälp når inte fram till nödställda i Syrien

I en ledare på Dagens Nyheter riktas uppmärksamhet mot Syrien. Redan innan jordbävningen var tre fjärdedelar av befolkningen i landet i behov av humanitärt bistånd, och ledarredaktionen menar att väldigt lite hjälp når de nödställda efter skalven.

I en debattartikel i Aftonbladet lyfter även Sveriges syriska riksförbund (SSR) den humanitära krisen som Syrien har befunnit sig i under flera år och påpekar svårigheten med att få fram bistånd till de drabbade i nordöstra delen av landet.

Än så länge känner vi inte till ett sätt att blåsa liv i de döda. Döda som kunde varit vid liv om biståndsorganisationer gjort sin del i att nå de drabbade i nordvästra Syrien, skriver de.

Kritik mot det svenska miljömålssystemet: “Resurskrävande monster”

Även klimatfrågan har engagerat debattörer. Martin Kinnunen, SD:s miljöpolitiska talesperson, kritiserar det svenska miljömålssystemet i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Han menar att svensk miljö- och klimatpolitik allt för länge har byggt på premissen att Sverige ska gå före och besluta om exempelvis större utsläppsminskningar än andra länder.

– Tanken bakom den så kallade föregångslands-politiken är att Sverige på så sätt ska kunna påverka andra länder att gå i samma riktning. Problemet med strategin är att det inte finns något som tyder på att den fungerar, skriver han.

I en replik lyfter statstjänstemannen Magnus Eriksson miljömålssystemets politiska neutralitet – som han menar är en styrka. Han hänvisar till att systemet har överlevt flera regeringar, oberoende av politisk färg.

– Det är ett system som haft stor betydelse för miljöarbetet i Sverige och som andra länder imponerats av och som faktiskt Norge har importerat, skriver Magnus Eriksson.

Biståndspolitiken

Forssells biståndsslakt skämmer ut Sverige

Jonna Sima, Aftonbladet

”Den nya biståndspolitiken påminner om den gamla”

Göran Sundström, professor i statsvetenskap med inriktning mot offentlig sektor på Stockholms universitet, Omvärlden

Jordbävningen i Turkiet och Syrien

Kriget har stängt vägarna till Syriens offer

Ledarredaktionen, Dagens Nyheter

Världen sviker de drabbade i Syrien

Sveriges syriska riksförbund (SSR), Aftonbladet

Miljö- och klimatpolitik

”Sveriges miljömål måste vara realistiska”

Martin Kinnunen (SD), miljöpolitisk talesperson och riksdagsledamot, Svenska Dagbladet

”Miljömålssystemet är i grunden bra”

Magnus Eriksson, statstjänsteman, Svenska Dagbladet

”Det ger affärer att gå före andra”

Mattias Goldmann, grundare, 2030-sekretariatet, Svenska Dagbladet

Om rika länder ska betala för klimatomställningen ska de inte behöva skämmas för det

Hanne Kjöller, sjuksköterska, journalist och fristående kolumnist, Dagens Nyheter

”EU:s avlopps­direktiv riskerar stå Sverige dyrt”

Peter Danielsson, ordförande Sveriges kommuner och regioner (SKR); Pär Dalhielm, vd Svenskt vatten, Svenska Dagbladet

”Regeringens tystnad om Agenda 2030 är talande”

Erik Larsson, chefredaktör, Omvärlden

Låt inte Biden sabba EU:s klimatpolitik

Ledarredaktionen, Dagens Nyheter

Rysslands krig i Ukraina

Låt inte alla vackra ord till Ukraina vara ett spel för gallerierna 

Annika Ström Melin, journalist och fristående kolumnist, Dagens Nyheter

”Skicka stridsvagnar och Gripen till Ukraina”

Petter Martinsson, ordförande för Social­demokraternas säkerhets­politiska klubb, reservofficer, tidigare politiskt sakkunnig i statsråds­beredningen, Svenska Dagbladet

”Sverige ska inte dras in i kriget”

Lars-Gunnar Liljestrand, medutgivare av alliansfriheten.se och medförfattare till boken ”Lagen mot krig – om FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen”, Svenska Dagbladet

Vi skickar vapen till Ukraina – och politiska flyktingar till Ryssland

Arvid Åhlund, Dagens Nyheter

Sveriges behandling av de ukrainska flyktingarna är en skam

Ledarredaktionen, Dagens Nyheter

Värderar vi inte friheten högre än så här?

Mikael Ahlström, Svenska Dagbladet

Fredsrörelsen måste förstå att alla inte är Jonatan Lejonhjärta

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

Västvärldens prat om framtida vapenleveranser skadar Ukraina

Lars Calmfors, Dagens Nyheter

Israel-Palestina

Utan humanism, ingen fred.

Evelyn Schreiber, Sydsvenskan

Försvara folkrättenför att stoppa hatet

Staffan Graner, Kenneth Hermele och Katarina Katz, Judar för israelisk-palestinsk fred (Jipf), Dagens ETC

Nu måste Moderaterna ge besked om folkrätten

Johan Büser (S) Riksdagsledamot i utrikesutskottet; Linnéa Wickman (S), Riksdagsledamot i utrikesutskottet; Azra Muranovic (S), Riksdagsledamot i utrikesutskottet; Jamal El Haj (S), Riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet, Dagens ETC

Israels högerstyre försöker ”Orbánifiera” demokratin

Ledarredaktionen, Dagens Nyheter

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: