Forskare är kritiska mot regeringens nedskärningar i forskningsbiståndet, och under den gångna veckan bemötte Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) kritiken. ”Prioriteringarna sker i ljuset av ett kraftigt försämrat omvärldsläge”, skriver han. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Aktuell debatt

Vecka 39: Debatt om forskningspengar efter utbrottet av afrikansk svinpest

Sveriges regering har nyligen presenterat stadsbudgeten för 2024. Biståndet står inför stora förändringar med ett ökat fokus på Ukraina och handel, medan bland annat stödet till forskningsbistånd minskar – vilket har väckt reaktioner från akademin.

Representanter från biståndsorganisationen We Effect skriver i en debattartikel i Omvärlden att de är positiva till att regeringen vill att biståndet ska ge bättre klimat för företagande och handel. Men de trycker också på vikten av att involvera svenska civilsamhällesorganisationer och myndigheter både i utvecklingsländer och i Sverige när regeringen ska reformera biståndet.

– När regeringen nu ska utveckla biståndet för att än bättre gynna ekonomisk utveckling och handel är det helt centralt att alla dessa perspektiv tas med i formuleringen av den nya reformagendan, skriver de.

Regeringens reformering av biståndet har också mötts av kritik. I en debattartikel i Dagens Nyheter kritiserar tre forskare regeringens minskade stöd till forskning och studier i biståndsbudgeten. De menar att studier och forskning i låginkomstländer bygger kompetens som sedan kan överföras och användas för att hantera liknande situationer på andra ställen. De hänvisar bland annat till utbrottet av afrikansk svinpest i Sverige. 

– Men inför framtidens sjukdomar och kriser kan vi experter stå svarslösa, på grund av regeringens biståndspolitik, skriver de.

I en replik betonar Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) bland annat att Sveriges biståndsmyndighet, Sida, fortsatt ges en halv miljard till utvecklingsforskning. Han menar också att omprioriteringarna i biståndsbudgeten görs i ett kraftigt försämrat världsläge.

Inte minst prioriterar regeringen ett kraftfullt stöd till Ukraina, skriver han.

Även Inge Gerremo, veterinärmedicine hedersdoktor vid SLU, och Arvid Uggla, professor emeritus vid SLU, menar att utbrottet av svinpest i Sverige har visat på vikten av av internationellt utvecklingssamarbete.

– Detta understryker än en gång att utvecklingssamarbete med låginkomstländer inte sällan kan ha avgörande betydelse också för uppbyggnad av egna kunskaper och erfarenheter i en alltmer sammanflätad värld, skriver de i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Regeringens biståndsreform

Vi applåderar regeringens ambition att hjälpa människor ur fattigdom

Ann Charlott Folkesson, ordförande LRF Västerbotten, ordförande We Effect m.fl.

Vid nästa pest får vi sota för biståndsbesluten

Erika Chenais, statsveterinär och docent i veterinärmedicin, infektionsepidemiologi, Statens veterinärmedicinska anstalt m.fl.

Världsläget gör att vi måste omprioritera på flera håll – även biståndet

Johan Forssell (M), bistånds- och utrikeshandelsminister 

Utbrottet av svinpest visar hur viktigt utvecklingssamarbetet är

Inge Gerremo, veterinärmedicine hedersdoktor vid SLU; Arvid Uggla, professor emeritus vid SLU, Göteborgs-Posten

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät