Både flygskatten och vikten av att förankra klimatpolitiken med folket har debatterats under veckan som gått. Bild (till vänster): Random institute. Källa: Unsplash. Bild (till höger): Markus Spiske. Källa: Unsplash.

Aktuell debatt

Vecka 12: Debatt om regeringens klimatpolitik och flygskatten

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga bedömning av regeringens klimatpolitik. Rapporten har väckt reaktion och flera debattörer har under den gångna veckan diskuterat klimatpolitiken i både Sverige och Europa.  

Ledarskribenten Annie Croona skriver i Dagens ETC att rådet kritiserade regeringens klimatpolitik mer än hon hade trott.

Jag förväntade mig en sågning när klimatpolitiska rådet skulle presentera sin rapport för 2024, men inte en sågning av den kalibern, skriver hon.

Enligt Annie Croona riktade sig rådets kritik i princip på alla aspekter av regeringens klimatpolitik. Rådet menar att handlingsplanen är missvisande, inte lever upp till klimatlagen och blir prolematisk då utsläppsminskningarna skjuts på framtiden.

En aspekt av klimatpolitiken som också diskuterades under veckan var flygskatten.  

– Den svenska flygskatten är inte en klimatskatt. Någon trovärdig klimateffekt av den har inte kunnat påvisas, skriver Marcus Dahlsten och Fredrik Kämpfe från Transportföretagen på Svenska Dagbladets debattsida.  

De menar att flygskatten gör priserna dyrare utan att bidra till flygets omställning. De hänvisar till bland annat bränslebyte och teknisk utveckling som bättre strategier för flygets omställning.  

Jonas Åkerman och Mattias Höjer från KTH samt Jörgen Larsson från Chalmers håller dock inte med.  

Vår slutsats om att det är fel att sänka flygskatten kvarstår. Det behövs alternativ till flygresande och flygets skatteundantag bör avveckla, skriver de i en slutreplik på Svenska Dagbladets debattsida. 

Debattörerna instämmer med att teknisk utveckling och alternativa bränslen är nödvändiga strategier för att nå en mer hållbar klimatpolitik, men de hänvisar också till forskning som bekräftar att svenska flygskatten har resulterat i minskade utsläpp till följd av minskat flygande.  

 Detta innebär att flygskatten eller motsvarande skatter – så länge flygets klimatpåverkan förblir stor – skulle behöva höjas, inte sänkas, skriver de.

”Omställningen kan förankras hos folket” 

Ulrica Schenström, vd på Fores, och Anna Willman, klimat­politisk expert, skriver på Svenska dagbladets debattsida att det kan verka hopplöst att presentera en ambitiös klimatpolitik som accepteras av medborgare. Debattörerna menar att politiken i dag har tagit den enkla vägen för att minska missnöjet bland sina medborgare. 

När bränslepriserna ökar slår det oftast hårdast mot låginkomsttagare och landsbygdsbor, vilket kan skapa missnöje och uppror, skriver de. 

Samtidigt menar de att det är möjligt att presentera en hållbar klimatpolitik som också är förankrad hos folket.  

– En enkätstudie som gjorts av forskare på Göteborgs universitet visar dock att majoriteten av medlemmarna i svenska Bränsle­upproret faktiskt är oroliga över klimat­förändringarna och vill göra något åt det. De kan till och med acceptera en koldioxid­skatt, förutsatt att den ekonomiska bördan fördelas jämnt. 

Klimatpolitik

Regeringens klimatpolitik välförtjänt lustmördad 

Annie Croona, ledarskribent, Dagens ETC 

“Verkligheten har sprungit om flygskatten”
Marcus Dahlsten, vd Transport­företagen; Fredrik Kämpfe, branschchef Transport­företagen Flyg, Svenska Dagbladet debatt  

”Flygets klimatpåverkan är alltför stor” 

Jonas Åkerman, forskningsledare, strategiska hållbarhetsstudier, KTH; Jörgen Larsson, styrmedelsforskare för hållbar konsumtion, Chalmers; Mattias Höjer, professor i miljöstrategisk analys och framtidsstudier, KTH, Svenska Dagbladet debatt 

”Omställningen kan förankras hos folket” 

Ulrica Schenström, vd, Fores; Anna Willman, klimat­politisk expert, Fores, Svenska dagbladet debatt 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: