Debatt

Våga fira framgångar!

Andelen människor i världen som lever i extrem fattigdom har mer än halverats de senaste 20 åren, men framgångarna verkar inte fastna i det allmänna medvetandet. En överdrivet negativ uppfattning om världsläget leder till hopplöshet. Därför måste vi öka kunskapen om och glädjas åt det som blir bättre, skriver Robert Höglund, kommunikationsansvarig på Oxfam Sverige.

Vad tror du: Har andelen människor som lever i extrem fattigdom i världen ökat eller minskat de senaste 20 åren? Enligt en undersökning från företaget Motivaction som vi på Oxfam presenterade förra veckan tror 74 procent av svenskarna att andelen har ökat eller varit oförändrad. I själva verket har andelen fattiga mer än halverats.

Svenskarna är ändå mer välinformerade än allmänheten i många andra länder. Samma undersökning visade att i länder som Tyskland, USA och Spanien tror över 90 procent att andelen fattiga ökat eller stått still. Kanske beror svenskarnas kunskap bland annat på professor Hans Roslings insatser. Rosling har presenterat liknande undersökningar som visat på svenskarnas överdrivet negativa uppfattning om exempelvis antalet barn som vaccinerats mot mässling och hur många flickor som går i skolan.

Media och hjälporganisationer delvis ansvariga

Faktum är att situationen i världen, bland annat vad gäller andelen fattiga och barnadödligheten, är bättre än någonsin, men det verkar inte fastna i det allmänna medvetandet. Frågan är om det finns någon annan fråga där allmänhetens uppfattning skiljer sig så mycket från verkligheten.

Missuppfattningen kan delvis bero på att media oftare rapporterar om negativa nyheter än om positiva. Ibland får media kritik för detta, men studier visar att människor föredrar att läsa negativa nyheter – även de som påstår motsatsen. En nyhet som den att fattigdomen halverats blir också, av förklarliga skäl, endast en nyhet, medan människor som lider av katastrofer och kriser blir nyheter varje dag. En del av ansvaret får vi hjälporganisationer också ta på oss. Precis som media är vi ofta bättre på att berätta om det som fortfarande är dåligt än om det som blivit bättre.

Hur råda bot på hopplösheten?

Det är oerhört viktigt att människor har rätt världsbild. När man arbetar på en fattigdomsbekämpande hjälporganisation som Oxfam hör man ibland saker som: ”Vi har skickat pengar i alla tider, tyvärr märks knappt någon förändring” och ”Det är ingen idé att försöka, allt blir bara värre”. Det är tydligt att okunskapen leder till hopplöshet. Den ovan nämnda undersökningen visar att 50 procent av de tillfrågade tror att deras egna insatser inte har någon påverkan på fattigdomen i världen. 80 procent av svenskarna är också pessimistiska till möjligheten att uppnå det globala målet om att utrota fattigdomen till 2030.

Hur ska man då göra för att bemöta hopplösheten och öka kunskapen om det som blir bättre? Något vi alla kan göra är att faktiskt fira framgångarna ordentligt. Låt inte det faktum att mycket fortfarande är dåligt hindra glädjen över det som förbättrats. Gå och köp en tårta eller en flaska vin ikväll, fira att fattigdomen mer än halverats och kom ihåg att vi tillsammans kan utrota den helt och hållet.

Robert Höglund

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: