Två globala forum äger rum i år för att främja jämställdheten. Foto: Montanasuffragettes, Wikimedia Commons

Nyhet

Sverige i unikt globalt samarbete för jämställdhet

Ett år senare än planerat gick den globala sammankomsten Generation Equality Forum av stapeln i Mexico City. Under tre dagar samlades representanter från regeringar, företag och civilsamhället för att ta fram konkreta handlingsplaner för att uppnå jämställdhet, som ska ge effekter inom fem år. Sverige har haft en aktiv roll som ledare för en fokusgrupp om ekonomisk jämställdhet inom forumet.

Den 29-31 mars genomfördes den första delen av Generation Equality Forum i Mexico City. Initiativet togs av FN:s kvinnoorgan UN Women, i samarbete med Mexikos och Frankrikes regeringar, och samlar aktivister, civilsamhället, företag, stater och internationella organisationer för att se till att faktiska åtgärder vidtas för att främja jämställdhet.

Aktörerna inom forumet har delats in i sex olika fokusgrupper, så kallade aktionskoalitioner, för att arbeta fram åtgärdsplaner inom specifika områden. Sverige har tillsammans med fyra andra länder och ett antal organisationer lett aktionskoalitionen om ekonomisk jämställdhet. Arbetet som gjorts i Sverige har genomförts av utrikesdepartementet och jämställdhetsenheten på arbetsmarknadsdepartementet.

Sverige ska i koalitionen bidra med erfarenheter av arbete med ekonomiska och sociala reformer och jämställdhetspolitik. Vi ska lyfta fram frågor som särbeskattning, föräldraledighet, barnomsorgsreformer och jämställdhetsbudgetering. Men framför allt ska vi lära av andra aktörer och stärka varandra i arbetet, därför är bland annat aktörsmötet med civilsamhället väldigt viktigt, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi i ett uttalande på regeringens hemsida.

Revolutionerande handlingsplaner med finansiering och tidsramar

Det som utmärker denna globala sammankomst för jämställdhet är bredden av aktörer. För att uppnå mål i praktiken behövs engagemang från samtliga delar av samhället – regeringar, företag och civilsamhälle. UN Womens exekutiva direktör Phumzile Mlambo-Ngcuka invigde mötet med att konstatera att det har skett framsteg men att det finns en retorik om jämställdhet som inte har mötts med åtgärder eller finanser. I detta forum ska åtgärdsplaner utformas tillsammans med finansiering, ansvarsutkrävande och tidsramar.

Efter de tre konferensdagarna meddelade Phumzile Mlambo-Ngcuka att revolutionerande handlingsplaner hade utformats, bland annat nya lagar som kommer att ge miljontals fler kvinnor i världen skydd mot våld och rätt till kontroll över sin egen kropp och familjeplanering. Därtill utformades planer för flickors rätt till utbildning, kvinnors deltagande i teknologisk utveckling och jämlika löner. Handlingsplanerna är ekonomiskt uppbackade och ska ge tydliga effekter inom de kommande fem åren.

Forumets organisatörer sammanfattade att runt 10 000 personer deltog i tredagarsmötet, fysiskt eller digitalt, inklusive 250 talare från 85 länder. Utöver handlingsplanerna lanserades ett flertal initiativ på olika nivåer. Några exempel är att ledare för ungdomsorganisationer och civilsamhället antog en gemensam feministisk vision för 2026, Mexikos nationella kvinnoinstitut, Inmujeres, lanserade ett initiativ tillsammans med UN Women för att hjälpa kvinnors ekonomiska utsatthet under pandemin och ett globalt nätverk av filantroper kommer att samla ihop 100 miljoner amerikanska dollar för att stödja handlingsplanerna som utformats.

Efter det inledande forumet i Mexiko äger ett uppföljande evenemang rum i Paris i juni, då de konkreta handlingsplanerna som arbetats fram ska lanseras. 

Sverige arbetar för ekonomisk jämställdhet i Generation Equality Forum. Foto: The People Speak!, Flickr
Generation Equality Forum

Generation Equality Forum är en global sammankomst för att främja jämställdheten i världen, där både regeringar, internationella organisationer, aktivister, företagare och filantroper deltar. Initiativtagare är FN-organet UN Women och värdskapet delas av Mexiko och Frankrikes regeringar.

Deltagarna arbetar i sex olika aktionskoalitioner, action coalitions, för att ta fram konkreta handlingsplaner för jämställdhet som åtföljs av tidsramar, investeringar och lagstiftning. De sex koalitionerna är: könsbaserat våld, ekonomisk jämställdhet, rätten till kontroll över sin egen kropp och reproduktion, feministisk aktion för klimaträttvisa, teknologi och innovation för jämställdhet samt feministiska rörelser och ledarskap. Sverige har en ledande roll inom koalitionen för ekonomisk jämställdhet.

Forumet genomförs i två omgångar; den 29-31 mars i Mexico City och den 30 juni i Paris.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: