Under Viktor Orbáns 13 år vid makten i Ungern har press- och mediefriheten i landet kraftigt begränsats. Detta har väckt reaktioner och fått kritik från EU. På bilden talar Viktor Orbán inför sin EU-parlamentsgrupp, EPP, 2014. Foto: European People’s Party. Källa: Flickr.

Utvecklingsmagasinet förklarar

Så har Orbáns regering inskränkt pressfriheten i Ungern

Viktor Orbán återtog positionen som premiärminister i Ungern 2010. Sedan dess har han genomfört stora politiska förändringar som påverkar befolkningens demokratiska rättigheter. Journalister i landet avlyssnas och kritiska röster tystas ned – trots att yttrande- och pressfrihet är en del av landets författning.  

De demokratiska rättigheterna i Ungern har under de senaste åren påtagligt försvagats. Landets regering, ledd av Viktor Orbán, har inskränkt friheten för media och press. 2011 genomförde den ungerska regeringen omfattande lagändringar som gjorde att de fick större kontroll av utsänd, tryckt och webbaserad media. Lagändringarna kunde genomföras på grund av Orbáns majoritet i parlamentet.

I dag kontrolleras ungersk media av två oberoende men regeringstrogna myndigheter. De har i uppgift att reglera medias innehåll, utnämna verkställande direktörer för offentlig media och döma journalister för förtal och ärekränkning.

De facto kontrollerar Orbáns parti Fidesz 80 procent av landets media. Under 2018 bildades stiftelsen Centraleuropeiska press-och medierådet (KESMA) av privata regeringsvänliga medieföretag, och KESMA driver i dag hundratals publikationer, hemsidor och radiosändningar. Stiftelsens stora medieutbud är en bidragande faktor till att stora delar av ungerska media sympatiserar med Orbán. Dock finns det annan oberoende media som också har stark position på marknaden såsom dagstidningar, hemsidor och TV-nätverk, enligt Reportrar utan gränser – som rankade Ungern på plats 85 av 180 i sin pressfrihetsindex 2022.

Fidesz-politiker nekar till avlyssning

Ungerska myndigheter har i flera fall avlyssnat oberoende journalister, affärsmän och politiker med hjälp av spionprogrammet Pegasus, enligt uppgifter från 2021. Ungern är den enda medlemsstaten i EU som verkar ha använt Pegasus för att avlyssna sina journalister. En ungersk parlamentariker som tillhör Fidesz har erkänt köpet av programmet, men förnekat att det ska ha använts på ungrare, skriver Freedom House som bedömde Ungern som “delvis fritt” i deras årliga frihetsindex från 2021. Trots de utmanande förutsättningarna för journalister i landet är dock fysiskt våld och grundlösa polisförhör ovanliga.

EU: ”Ungern respekterar inte demokratiska värderingar”

Den inskränkta friheten i Ungerns medielandskap har diskuterats vid upprepade tillfällen på europeisk nivå. Europaparlamentet varnade redan 2013 för riskerna som ungersk mediefrihet stod inför i och med lagändringarna som hade genomförts. I september 2022 konstaterade EU-parlamentet att Ungern inte längre respekterar demokratiska värderingar, och att landet därför bryter mot EU:s grundlagsenliga principer. Parlamentet uppmanade EU-kommissionen till att bland annat frysa ekonomiska medel till Ungern för att markera mot bakslagen.

– Ungern är inte längre en demokrati. Det var mer brådskande än någonsin för Parlamentet att ta ställning, kommenterade Europaparlamentariker Gwendoline Delbos-Corfield under hösten 2022. 

Dela det här: