Konflikter mellan folkgrupper och extremistiska styrkor är två orsaker att människor flyr sina hem. Foto: MONUSCO/Abel Kavanagh

Nyhet

Rekordhögt antal människor på flykt inom sina hemländer söder om Sahara

Konflikter och våldsamheter bidrar till att flera miljoner människor måste fly sina hem världen över och fler än någonsin lever nu på flykt inom sina hemländer enligt de senaste siffrorna från IDMC, övervakningscentret för internflyktingar. Afrika söder om Sahara är den regionen där våldsamheter har orsakat flest internflyktingar.

Afrika söder om Sahara är ett område där ett stort antal människor lever på flykt i sina hemländer, speciellt när det kommer till de som tvingats fly sina hem på grund av våldsamheter och konflikter. IDMC slår i 2020 års rapport fast att detta område än en gång var regionen med flest internflyktingar till följd av våld och konflikter, då siffran beräknas vara omkring 19.2 miljoner i slutet på år 2019. 

Detta var inte bara den högsta siffran någonsin för regionen, men också den högsta i världen. Under år 2019 stod regionen även för över hälften av de nya förflyttningarna globalt sett och situationen tros inte ha förbättrats under år 2020. Istället har det gångna året sett en allvarlig ökning i intern fördrivning, rapporterar IDMC.

Första sex månaderna av 2020 kritiska

Under första halvan av förra året ökade våldsamheterna drastiskt i flera länder. Halvårssiffrorna för Cameroon, Mozambique, Niger och Somalia sticker ut lite extra, då antalet internflyktingar redan överstiger den totala siffran under hela år 2019. Om dessa trender fortsätter året ut kommer många länder att uppleva siffror högre än året innan enligt IDMC.

– De chockerande siffrorna som registrerats under årets sex första månader visar på den ständiga instabiliteten när det kommer till intern förflyttning världen över, säger IDMC:s direktör Alexandra Bilak.

Extremism är en av anledningarna till ökat våld

Utmärkande för konflikterna i denna region är att majoriteten är interna konflikter. Många av konflikterna har också pågått väldigt länge, ibland i flera år, men det finns också nyuppkomna.

En ökning av våld och sämre säkerhetsförhållanden under de senaste åren har tvingat människor att fly, framförallt i länderna Burkina Faso, Mali och Niger. Även pågående konflikter fortsätter att driva människor på flykt både i Somalia och Sydsudan. Enligt IDMC genererar väpnade konflikter flest internflyktingar, följt av konflikter mellan olika folkgrupper. En del människor har även tvingats till flykt på grund av politiskt våld och våld i kriminella miljöer. 

På senare år har även extremism varit en stor orsak till att människor fördrivits från sina hem. En ökning av jihadistiska milisgrupper och en ökning av attacker, speciellt i Sahelområdet, har tvingat många människor att fly. Mali, Burkina Faso och Niger är särskilt hårt drabbade. Bland annat utnyttjar grupperna lokala konflikter, vilket har hjälp de extremistiska styrkorna att expandera och rekrytera.

Våldsamheterna fortsätter in på det nya året

I januari i år utbröt stora våldsamheter i Darfur i västra Sudan, vilket tvingade fler människor att fly sina hem under tre dagar, än under hela år 2020. Detta är den högsta siffran av internflyktingar till följd av konflikt på sex års tid i Sudan, och antalet fortsätter att öka, rapporterar IDMC. Anledningen till våldsamheterna ska vara attacker mellan olika beväpnade grupper i landet.

– Darfur är påväg att falla tillbaka in i konflikt, säger IDMC:s direktör Bilak, och med tanke på den långa historiken av utdragen fördrivning i Sudan finns det inte mycket hopp om att människorna som flytt kommer att kunna återvända hem inom en snar framtid.

Internflyktingar

Internt fördrivna personer, eller internflyktingar, är personer som inte korsat någon landsgräns för att finna säkerhet utan befinner sig på flykt i sitt eget land. Då internflyktingar befinner sig inom sina hemländers gränser är det den egna staten som bär ansvar för dem, något som kan vara problematiskt om det till exempel är regeringen som är anledningen till förflyttningen. År 2019 fanns 50.8 miljoner internflyktingar världen över, varav 45.7 miljoner av dessa människor flytt till följd av konflikt och våld. Detta är den högsta siffran någonsin. 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät