Kö av syriska flyktingar på gränsen mellan Ungern och Österrike. Foto: Mstyslav Chernov [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

Syriska flyktingar köar på gränsen mellan Ungern och Österrike. Foto: Mstyslav Chernov CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Aktuell debatt

Osämja om hur EU ska hantera migration

I veckan samlades EU:s stats- och regeringschefer i Salzburg för att diskutera migrationen. Den svenska debatten har således präglats av olika åsikter kring vilken linje Sverige ska ta i frågan. Medan vissa vill att ansvaret ska delas mellan EU:s medlemsstater menar andra att det är bättre att fokusera på att rusta upp EU:s gränser.

En omfördelning av asylsökande inom EU är inte vägen att gå, menar Hugo Selling, ledarskribent på Svenska Dagbladet, och pekar på att Sverige just nu är ensam med att föra denna linje. Istället tycker han att det är bättre att följa de andra EU-ländernas förslag som handlar om att begränsa migranternas möjligheter att komma till Europa.

Selling får medhåll av Kristina Winberg (SD), som inte tycker att EU ska kunna bestämma över hur många migranter varje medlemsland ska ta emot. ”Grundinställningen vi har är att EU inte ska lägga sig i vilken nivå av invandring EU:s medlemsstater ska ha.”, skriver hon. Winberg anser också att Sverige borde ta en paus från flyktingmottagandet för att kunna ge besked till asylsökande som redan väntar på ett beslut.

Winberg får dock mothugg från Cecilia Wikström (L) som menar att det är viktigt för hela EU att ta ansvar, annars får länder som Sverige ta en stor del av arbetet. Wikström kritiserar även Winberg för att vilja pausa migrationsströmmarna. ”Alla som kommer till EU ska tydligen sändas någon annanstans, oklart vart. Varför skulle dessa länder vara intresserade av att ta emot alla migranter om inte ens världens rikaste kontinent vill bidra?”, skriver Wikström.

Dagens Nyheters ledarredaktion vill att Europas gränser ska vara öppna. Men de uppmanar förespråkare för en liberal migrationspolitik att bli bättre på att hitta argument för sin sak – annars blir det lätt för immigrationsrädslan i samhället att ta över.

I samma anda kommenterar Janerik Larsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, debatten genom att lyfta att det är ett välfungerande, långsiktigt samarbete mellan EU och länderna kring Medelhavet som är lösningen, inte exkludering.

 

EU-mötet i Salzburg

”Ensam i Salzburg”
Hugo Selling, Svenska Dagbladet                     

”Migrationspolitiken måste avgiftas”
Dagens Nyheters ledarredaktion, Dagens Nyheter 

”Dags att införa SD:s flyktingpolitik i EU”
Kristina Winberg, Aftonbladet

”EU kan inte bygga en mur mot Afrika”
Janerik Larsson, Svenska Dagbladet

Bistånd och utveckling i Afrika

”Nu talar siffrorna för att Afrikas tid är här”
Anders Bolling, Erik Esbjörnsson, Svenska Dagbladet

”Överdrivet positiv bild av Afrikas situation”
Per Zachrisson, Svenska Dagbladet

FN:s kärnvapenkonvention

“Inga hinder för Sverige att skriva under FN:s kärnvapenkonvention”
Josefin Lind och Malin Nilsson, Dagens Nyheter

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: