Covid-19 riskerar inte bara att innebära ökad spridning av virus, utan även ökad ojämlikhet i världen. Foto: Judite B, Flickr

Nyhet

Ökning av ojämlikhet i pandemins spår

I januari släppte Oxfam sin rapport The inequality virus som tar upp trenden om en ökad global ojämlikhet till följd av covid-19-pandemin, en trend som slår hårdast mot de redan utsatta. Utan välriktade åtgärder riskerar återställandet att ta uppemot ett decennium.

Allt pekar på att ojämlikheten ökar för i stort sett alla länder samtidigt, vilket skulle vara första gången sedan mätningar av ojämlikhet påbörjades. Rapporten lyfter fram att de som drabbats hårdast av pandemin är kvinnor, svarta, ursprungsbefolkningar och andra marginaliserade grupper. Exempelvis har antalet personer som lever i fattigdom ökat från 200 miljoner till 500 miljoner. Samtidigt skulle ökningen av de rikaste miljardärernas förmögenhet det senaste året vara tillräcklig för att säkra vaccin för hela världens befolkning. Barn i låginkomstländer har förlorat fyra månaders skolgång, jämfört med sex veckor för barn i höginkomstländer. Kvinnor med informella jobb är de som främst blivit drabbade när arbetsmöjligheter försvunnit, vilket i sin tur drivit på en ökad hunger globalt. Dessa konsekvenser ger bakslag på tidigare framsteg inom global hälsa och jämlikhet och visar på bristen av skyddsnät för många människor när en kris slår till.

 Covid-19 har liknats vid en röntgen som uppenbarar frakturerna i det bräckliga samhällsskelett vi byggt upp. Den exponerar misstag och lögner överallt: Lögnen att den fria marknaden kan tillgodose sjukvård för alla; fiktionen att obetalt arbete inte är arbete; illusionen att vi lever i en post-rasistisk värld; myten att vi alla sitter i samma båt. Medan vi alla befinner oss på samma hav är det alltmer uppenbart att några av oss befinner sig i super-yachter medan andra försöker klamra sig fast vid drivande spillror, citeras FN:s generalsekreterare Antonio Guterres i rapporten.     

Som förklaring till den ojämlikhet som fanns redan innan pandemin, och nu fördjupats, lyfts världens ekonomiska system fram. Enligt Oxfam har dessa nyliberalistiska system genomsyrats av patriarkala och rasistiska strukturer vilket gjort marginaliserade människor mer sårbara och förhindrat dessa grupper från att ta del av samhällets möjligheter. Men allt är inte nattsvart. Rapporten lyfter även fram den möjlighet som världens ledare står inför: Att strukturera om dagens ekonomiska system och bygga en värld som är mer inkluderande, rättvis och hållbar. En möjlighet som skulle snabba på återställandet till tre istället för tio år.

För att uppnå detta formulerar rapporten fem steg: 1) sätta upp tydliga mål för att minska ojämlikheten, 2) införa universella välfärdssystem, 3) garantera inkomstsäkerhet och hållbart företagande, 4) säkerställa rättvis fördelning av skatt och 5) uppnå klimatsäkerhet. Rapporten lyfter fram att pandemin lärt oss att det är möjligt att göra snabba insatser i världen, vilket visar på möjligheten att ändra framtiden till det bättre. Något som sammanfattas i rapportens slutsats:

– Vi är vid en avgörande tidpunkt i mänsklighetens historia, ett tillfälle som det kommer att skrivas om i historieböckerna. Vi kan inte återgå till den brutala, ojämlika och ohållbara värld som viruset fann oss i. Mänskligheten har fantastisk talang, enorm rikedom och obegränsad uppfinningsförmåga. Vi måste sätta dessa tillgångar i arbete för att skapa en mer jämlik och hållbar ekonomi som gynnar alla, inte endast några få privilegierade.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: