“Vi har gjort EU lite säkrare, lite grönare och lite friare”, säger Ulf Kristersson om Sveriges ordförandeskap i EU som har pågått sedan 1 januari i år och nu ska avslutas. Foto: Julia Azzeddine.

Kristersson (M) berörde migrationspolitik och Ukraina i sitt partiledartal

Statsminister Ulf Kristersson (M) fokuserade främst på inrikespolitiska frågor såsom brottslighet, integration och fattigdom i sitt partiledartal under Almedalsveckan. De globala frågor som han berörde var bland annat Sveriges EU-ordförandeskap med fokus på de pågående humanitära kriserna i världen, migration och klimatet. 

Först ut bland partiledartalen på Almedalsscenen var Sveriges statsminister tillika Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. I sitt tal lyfte han bland annat att medan migrationstrycket ökar till flera EU-länder så minskar migrationen till Sverige till följd av politiska åtstramningar. Han nämnde att kvotflyktingar ska ha minskat med 80 procent till följd av reformer inom migrationspolitiken. Därmed närmar sig Sverige EU:s miniminivå gällande flyktingmottagande.

“Vi har gjort EU lite säkrare, lite grönare och lite friare”

Kristersson berörde även Sveriges ordförandeskap i EU, som nu lider mot sitt slut. Under ordförandeskapet har Sverige bland annat vidtagit åtgärder i de rådande humanitära kriserna, inte enbart inom utan också utanför EU. Regeringen har bidragit till en kraftig ökning av det militära och humanitära stödet till Ukraina, både från Sverige och EU, enligt Kristersson. Han belyste även att Sveriges roll har varit avgörande för två nya sanktionspaket mot Ryssland och en miljon artillerigranater till Ukraina. Han nämnde regeringens beslut att ge försvarsmakten mandatet att göra en svensk insats i Sudan. Utöver detta har Sverige också drivit på en uppgörelse om en ny stram europeisk migrationspolitik.

Kristersson tryckte även på att Sverige har drivit igenom ett klimatpaket under tiden som ordförandeland i EU. Klimatpaketet innefattar bland annat förbud mot nya bensinbilar, utvidgad laddinfrastruktur i hela unionen och utveckling av biobränsle till flyg och fartyg.

I talet resonerade Kristersson kring klimatfrågan i Sverige, och hänvisade till förändringarna i svensk energipolitik som Moderaterna har genomfört. Parollen löd Från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt och refererar till beslutet att tillåta utbyggnation av kärnkraftsreaktorer i Sverige från och med nästa år. I övrigt berörde han inte andra aspekter av klimatförändringarna.

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät