Foto: https://msf.exposure.co/enduring-bentiu

Nyhet

Komplex humanitär kris i världens yngsta nation

För två år sedan tecknades ett fredsavtal mellan stridande parter i Sydsudan men interna konflikter har fortsatt sedan dess. Två tredjedelar av befolkningen är i behov av humanitär hjälp. Nu drabbas landet av förödande översvämningar som förvärrar situationen i landet.

Sydsudan befinner sig i en komplex humanitär kris till följd av årtionden av inbördeskrig, svår ekonomisk kris och återkommande naturkatastrofer enligt Sidas Humanitarian Crisis Analysis 2020. Civila har drabbats hårt av tillståndet i landet. Siffror från World Food Programme visar att 5,5 miljoner människor inte har säker tillgång till mat och 1,47 miljoner människor lever som flyktingar i sitt eget land. 7,5 miljoner människor av en befolkning på 11,5 miljoner är i behov av humanitär hjälp enligt Sidas rapport.

Flyktingläger i Bentiu

Caroline De Groot, anställd av Läkare utan gränser (MSF), har tillbringat åtta månader i Sydsudans största flyktingläger i Bentiu. Där har hon arbetat som HR- och ekonomiansvarig för över 500 MSF-anställda på plats i lägret.

120,000 människor bor i dag i lägret där MSF verkar med sin största insats i landet. Tillsammans med ett flertal andra hjälporganisationer som Unicef och Röda Korset bistår de människor i lägret.

– I jämförelse med andra sjukhus i landet har MSF:s sjukhus i Bentiu resurser för att utföra avancerad sjukvård som kirurgiska ingrepp. Det händer att människor färdas i flera dagar eller veckor för att ta sig till sjukhuset, berättar Caroline De Groot.

Pågående inbördeskrig och översvämningar

Efter självständigheten från Sudan 2011 bröt väpnade konflikter ut 2013, främst mellan president Salva Kiirs parti SPLM/A och oppositionen SPLM/A-IO. Inbördeskriget tog hårt på landets ekonomi och resulterade i 400,000 civila dödsoffer visar Sidas analys. År 2018 tecknades åter ett fredsavtal mellan de stridande parterna men interna konflikter har fortsatt.

Samtidigt är Sydsudan ett av världens värst drabbade länder när det gäller klimatförändringar. Enligt FN har antalet människor som drabbas av säsongsöversvämningar i östra Afrika femdubblats de senaste fyra åren. Hittills i år har 800,000 sydsudaneser drabbats. Skördar och flertalet byar har förstörts.

Dålig infrastruktur i landet

Caroline De Groot har sett krigets och naturkatastrofernas konsekvenser på nära håll. Bentiu som många andra städer förstördes under inbördeskriget 2013.

– Människors hus brändes ner under kriget. I det som är kvar av Bentiu ser man skottskador i fasaderna. Nu bor en stor del av Bentius befolkning i flyktinglägret där 10 till 15 personer kan dela på ett litet plastskjul.

I samband med förra årets översvämningar skickade MSF ut ett akutteam för att hjälpa den utsatta befolkningen på landsbygden. MSF-anställda fick vandra till fots för att kunna hjälpa människor i byar med sjukvård, vatten och sanitet.

– Översvämningarna påverkar ju människorna extremt. De gör MSF:s arbete svårare också. Infrastrukturen är nästan obefintlig i landet och vi behöver transportera allt med flyg. Under torrsäsongen försökte vi transportera material med lastbil men det tog veckor för det att komma fram, säger Caroline.

Ett land beroende av hjälporganisationer

Caroline fick genom sitt jobb i Bentiu se hur viktiga de humanitära organisationernas närvaro är för Sydsudans befolkning, både när det gäller akut sjukvård och försörjning:

– MSF är den största arbetsgivaren i Bentiu, berättar Caroline. Hela landet är beroende av NGO: s. Det blev extra tydligt när landets gränser var stängda i några veckor på grund av Coronapandemin och sjukvårdsmaterial blev en bristvara.

Sydsudan är idag beroende av humanitär hjälp och det finns stora utmaningar med att kunna bli självförsörjande. Caroline är en av de som tror på kraften i utbildning.

– Med utbildning och skolor kan barnen få kunskap och därmed få chans till ett annat liv. Men krig och konflikter måste också få sitt slut. Men klimatförändringarna som redan märks i Sydsudan blir svåra att stoppa, säger hon.

Fakta: Läkare utan gränser

Läkare utan gränser (franska: Médecins sans frontières – MSF) är en internationell medicinsk humanitär ideell hjälporganisation som är politiskt och religiöst obunden. Läkare utan gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Organisationen grundades 197 av en liten grupp franska läkare. Kontoret i Sverige öppnade 1993.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: