Är kärnkraft en lösning för att behålla tillväxt och minska utsläpp? Det diskuterades i veckan mellan M och MP. Foto Pixabay

Aktuell debatt

Klimatfrågan tar plats i debatten inför EU-valet

Hur kan EU leda det globala klimat- och miljöarbetet vidare? Under den senaste veckan har det diskuterats om bland annat tillväxtpolitik kontra hållbarhet, klimatförändringarnas relation till folkhälsa, förlusten av biologisk mångfald samt pressfrihet – och debattörerna har särskilt lyft vikten av att dessa frågor prioriteras i EU.

Veckans debatt- och ledarsidor demonstrerar tydligt att EU-valet närmar sig och att klimatet är en brännande valfråga. Exempelvis skriver Martin Jordö och Gita Nabavi från Feministiskt initiativ att de vill arbeta om unionens ekonomiska politik till att prioritera klimatomställning över BNP-tillväxt – och att det kräver mått på utveckling som fokuserar på jämlikhet och hållbarhet. Moderaternas EU-kandidat Tomas Tobé skriver att för att minska de globala utsläppen i kombination med fortsatt tillväxt behövs kärnkraften som komplement till förnybar energi. Alice Bah Kuhnke och miljöpartist-kollegor kontrar i en replik med att kärnkraften idag inte är intressant för privata finansiärer då det är dubbelt så dyrt som att investera i förnybar energi och inte heller en relevant lösning att driva i EU.

Klimatfrågan går också hand i hand med global folkhälsa. Det skriver flera skribenter från Läkare för miljön och argumenterar för att dagens matproduktion både bidrar till klimatförändringar och till fetma, som i sin tur drabbar värst människor med låg inkomst och i segregerade områden – samt leder till kortare medellivslängd. ”Det krävs en omställning till ett mer hållbart jordbruk och en förändrad livsmedelsproduktion i enlighet med de globala målen i FN:s Agenda 2030 för att avskaffa hunger och alla former av malnutrition”, skriver de. Även den biologiska mångfalden påverkas av den globala uppvärmningen – och ännu mer av direkt påverkan från det industriella jordbruket. Det skriver Pernilla Ericson och anser att motverka utplåningen av världens djur- och växtarter borde vara en central fråga i EU-valet.

Soraya Post från Fi skriver att EU behöver mer feminism för att driva frågor som sexuellt våld och mänsklig säkerhet, klimat, migration och mänskliga rättigheter. Samtidigt frågar Lin Lerpold, Örjan Sjöberg och Erik Wikberg hur Sveriges och EU:s utrikes- och handelspolicy förhåller sig till ekonomiska stormakter, särskilt då flera idag väljer att lämna – eller hotar med att lämna – multilaterala avtal (som t.ex. Paris-avtalet) samt ifrågasätter demokratiska och mänskliga rättigheter. För övrigt firades pressfrihetens dag den tredje maj och socialdemokraterna Heléne Fritzon, Johan Danielsson och Jytte Guteland skriver att demokratiska värderingar, som bland annat fria och oberoende medier, är vad EU-valet nu i maj handlar om.

Miljö och klimat

”Klimatet kräver stopp för BNP-tillväxt”
Martin Jordö och Gita Nabavi, Svenska Dagbladet

”MP blundar för fakta – kärnkraften behövs”
Tomas Tobé, Aftonbladet

”Nej M, kärnkraft löser inte vår klimatkris”
Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren, Jakop Dalunde och Bodil Valero, Aftonbladet 

”Klimatförändring och fetma delar av samma epidemi”
Läkare för miljön, Dagens Nyheter

”Vi överlever inte artdöden”
Pernilla Ericson, Aftonbladet

EU

”Ett liv fritt från våld är målet – därför behöver EU mer feminism”
Soraya Post, GP

”EU spelar ingen roll när den starkes rätt gäller i tredje land”
Lin Lerpold, Örjan Sjöberg och Erik Wikberg, Dagens Nyheter.

Pressfrihet

”S: Ge journalister starkare skydd”
Heléne Fritzon, Johan Danielsson och Jytte Guteland, Svenska Dagbladet

”Arbetet för fängslade Gui Minhai pågår med full kraft”
Johanna Lundgren, Expressen

Kärnvapen

”Sverige agerar för nedrustning och icke-spridning av kärnvapen”
Peter Hultqvist, Dagens Nyheter

 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät